Beslut | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Beslut

När FPA har behandlat din ansökan får du ett beslut. I beslutet meddelas beloppet av förmånen, motiveringarna för beslutet och när förmånen betalas ut. Du får ett beslut även om förmånen inte beviljas.

När får jag ett beslut?

Du ser en uppskattning av handläggningstiden i MittFPA. I kundtjänsten har man inte information om när du får ett beslut eller hur länge handläggningen av din ansökan tar.

Ring telefontjänsten om ditt behov av stöd är brådskande. Handläggningen kan inte påskyndas via MittFPA.

Beslut i MittFPA och per post

Du får beslutet i MittFPA och per post. I MittFPA kan du se beslutet under Egna Förmåner på förstasidan.

Du kan önska att beslut skickas till dig enbart i MittFPA. Alla beslut går dock ännu inte att få enbart i MittFPA. Kontrollera vilka beslut du kan välja att ta emot enbart i MittFPA.

I MittFPA hittar du de beslut som meddelats under de senaste två åren. Om du behöver ett äldre beslut kan du be att FPA skickar det till dig per post. Skicka i så fall ett meddelande i MittFPA eller ring telefontjänsten.

FPA rättar felaktiga beslut

Om FPA upptäcker ett fel i ditt beslut, rättar FPA beslutet. Felet kan rättas antingen till din fördel eller till din nackdel. Felet kan rättas till din nackdel endast om du samtycker till rättelsen. Om du inte samtycker till en rättelse kan FPA framställa ett yrkande till besvärsnämnden om att beslutet ska undanröjas.

FPA meddelar ett beslut om rättelsen. Du har rätt att överklaga beslutet genom besvär.

Om du är missnöjd med beslutet

Om du anser att ett beslut är felaktigt kan du överklaga beslutet genom besvär. Tillsammans med beslutet får du anvisningar om hur man överklagar ett beslut. Om du har frågor om beslutet ska du först kontakta FPA.

Läs mer

Senast ändrad 13.6.2024