Behöver du tolk? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Behöver du tolk?

Du har rätt till avgiftsfri tolkning när du sköter ärenden hos FPA, om du inte kan använda ditt modersmål eller om det inte finns något gemensamt språk du kan använda med den FPA-anställda. Tolken kan vara en FPA-anställd eller utomstående professionell tolk som kan ifrågavarande språk. Tolken har tystnadsplikt.

Det lönar sig att använda tolkningstjänst

  • särskilt i det inledande skedet av kontakten med FPA
  • när du inte förstår ett beslut eller brev som du fått från FPA
  • i rättelse-, återkravs- och fuskärenden där initiativet tagits av FPA.

När det gäller ärenden av allmän karaktär som inte har betydelse för kundens rättsskydd kan också en släkting eller vän fungera som tolk. Däremot får en person under 18 år inte fungera som tolk.

Expresstolkning utan tidsbokning

På de flesta av FPA:s serviceställen erbjuds expresstolkning. Man behöver inte boka tid till expresstolkning på förhand. FPA:s kundrådgivare får genast kontakt med en tolk per telefon eller med en pekplatta. Expresstolkning lämpar sig för korta ärenden.

Expresstolkning tillfälligt ur bruk

Expresstolkning är tillfälligt ur bruk. Under avbrottet kan kunder som talar främmande språk sköta sina FPA-ärenden med hjälp av en tolk som beställs på förhand. Instruktioner för beställning av tolk finns nedan.

Hur beställa tolk

Om du kan få hjälp av en person som kan sköta beställningen av tolk för dig eller om du själv kan beställa tolk på finska, svenska eller engelska kan tolkbeställningen göras per telefon på FPA:s servicenummer. I övriga fall lönar det sig att besöka närmaste FPA-serviceställe eller annat servicepunkter där du kan komma överens om saken personligen.

Tidpunkten för vilken tolken beställs avtalas mellan FPA, kunden och tolken. Tolkningen kan vid behov ordnas som distanstolkning per telefon.

Om du behöver tolkning på grund av dövhet eller talskada, se närmare anvisningar om tolkningstjänster för personer med funktionshinder.

Du kan även befullmäktiga en annan person att sköta dina ärenden för dig. Läs mera om skötsel av ärenden med fullmakt.

Läs anvisningarna på samiska sidan om du vill sköta dina ärenden på samiska.

Senast ändrad 18.1.2024