Opintolainan takaussaatavan perintä | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Opintolainan takaussaatavan perintä

Opintolaina on Kelan takaama laina. Jos et maksa lainanlyhennystä tai korkoja ajallaan pankille, pankki irtisanoo opintolainan ja Kela maksaa opintolainasi pankille. Sen jälkeen Kela perii sinulta koko pankille maksamansa summan eli opintolainan takaussaatavan.

Kun Kela on maksanut opintolainasi pankille, saat maksukehotuksen opintolainan takaussaatavasta. Jos et pysty maksamaan summaa eräpäivään mennessä, voit ehdottaa Kelan perintäkeskukselle osamaksusuunnitelmaa.

Jos et ole maksanut velkaa tai sopinut sen maksamisesta, Kela siirtää velan perinnän ulosottoon. Kela lähettää yleensä kaksi maksukehotusta ennen ulosottoa.

Jos maksukykysi ei riitä hyväksyttävän maksusuunnitelman tekemiseen, Kela siirtää velan perinnän ulosottoon.

Ohje osamaksusuunnitelman tekemiseen on Näin hoidat perintäasiat -sivulla.

Opintolainan takaussaatavasta perittävä korko on 4 %.

Positiivinen luottotietorekisteri

Kelalla on lakiin perustuva velvollisuus ilmoittaa opintotukilain mukaiset opintolainan takaussaatavat positiiviseen luottotietorekisteriin. Positiivinen luottotietorekisteri on Verohallinnon ylläpitämä rekisteri, johon kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Rekisterin tarkoitus on, että luotonantajat voivat paremmin arvioida hakijoiden maksukykyä.

Kela ilmoittaa rekisteriin myös muutokset, joita velassa perinnän aikana tapahtuu. Lisäksi Kela ilmoittaa, kun perintä päättyy. Sinun ei tarvitse ilmoittaa itse tietoja rekisteriin.

Maksuvapautukset

Kela voi myöntää maksuvapautuksen vain silloin, kun Kela perii sinulta opintolainaasi. Kela ei voi myöntää maksuvapautusta, jos maksat opintolainaasi pankille.

Jos maksat opintolainaasi pankille ja tulosi ovat pienet, voit hakea Kelasta korkoavustusta.

Jos olet pienituloinen ja Kela on maksanut opintolainasi pankille, voit hakea Kelasta vapautusta opintolainan takaussaatavan koron maksamisesta tai koko velan maksamisesta.

Maksuvapautus koron maksamisesta

Voit saada vapautuksen koron maksamisesta sille ajalle, jolta keskimääräiset veronalaiset tulosi eivät ylitä tulorajaa. Tuloraja on korkeampi, jos sinulla on alaikäisiä lapsia tai luonasi asuu avio- tai avopuolisosi alaikäisiä lapsia.

Tulorajat ovat 1.3.2024 alkaen seuraavat:

ei lapsia1 589 e/kk
1 lapsi1 835 e/kk
2 lasta1 902 e/kk
3 tai useampia lapsia2 015 e/kk.

Tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi palkkojen ja hintojen muutosten mukaisesti.

Jos tiedät, että tulosi jäävät alle korkoavustuksen tulorajan, voit hakea vapautusta jo etukäteen. Vapautusta ei yleensä myönnetä etukäteen yli 1 vuodeksi kerrallaan.

Voit hakea vapautusta myös jälkikäteen enintään 1 vuoden ajalta. Jos sinulla on erityisen painava syy, voit saada vapautuksen vuotta pidemmältä ajalta.

Maksuvapautus velan maksamisesta

Voit saada vapautuksen koko velan maksamisesta, jos

  • tulosi eivät ylitä tulorajaa ja
  • olet pysyvästi työkyvytön tai olet ollut yhtäjaksoisesti työkyvytön vähintään 5 vuotta. 

Ohje maksuvapautuksen hakemiseen on sivulla Näin hoidat perintäasiat.

Takaussaatavan perinnästä luopuminen

Kela voi joissakin tapauksissa luopua opintolainan takaussaatavan perinnästä kokonaan. Edellytyksenä luopumiselle on, että

  • velkaa on peritty pitkään tuloksettomasti
  • kaikki perintäkeinot, myös ulosotto, on käytetty
  • taloudellinen tilanteesi on pysyvästi heikentynyt siten, ettei velkaa saada jatkossakaan perittyä.

Kela voi luopua perinnästä kokonaan myös silloin, kun perintä maksaisi Kelalle kohtuuttoman paljon suhteessa opintolainan takaussaatavan määrään.

Perinnästä luopuminen voi tapahtua joko Kelan aloitteesta tai sinun aloitteestasi. Perinnästä luopumisesta päättää aina Kelan perintäkeskus.

Perinnästä luopuminen kuoleman perusteella

Opintolainan perimisestä luovutaan, jos asiakas kuolee. Jos opintolaina on Kelan perittävänä, Kela saa automaattisesti tiedon asiakkaan kuolemasta ja ilmoittaa luopumisesta kuolinpesälle.

Jos opintolaina ei ole siirtynyt pankilta Kelan perittäväksi, Kela maksaa opintolainan pankille saatuaan tiedon kuolemasta ja ilmoittaa luopumisesta kuolinpesälle.

Lue lisää

Luovu paperipostista ja nopeuta asiointia

Anna OmaKelassa lupa siihen, että voimme lähettää sinulle verkossa viestejä, kirjeitä ja päätöksiä. Saat ilmoituksen OmaKelaan saapuneesta postista tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Toimi näin
Sivu päivitetty 10.4.2024