Opintolainan takaussaatavan perintä

Jos Kela on opintolainasi takaajana maksanut lainasi pankille, sinulta peritään koko pankille maksettu summa. Kela kutsuu tätä summaa opintolainan takaussaatavaksi. Opintolainan takaussaatavasta perittävä korko on vuoden 2018 alusta lähtien 4 %. 

Maksujärjestelyt  

Maksa opintolainan takaussaatava kerralla. Jos et pysty maksamaan sitä yhdellä kerralla, voit neuvotella Kelan perintäkeskuksen kanssa osamaksusta. 

Ota yhteyttä 

Osamaksusuunnitelmasta neuvoteltaessa otetaan huomioon taloudellinen tilanteesi, velan määrä ja jäljellä oleva perintäaika.

Jos taloudellinen tilanteesi heikentyy etkä pysty maksamaan sovitun maksusuunnitelman mukaisesti, ota yhteyttä perintäkeskukseen ennen seuraavan maksun eräpäivää. Näin voimme neuvotella maksusuunnitelman muuttamisesta. 

Perintä siirtyy ulosottoon, jos et maksa velkaa tai tulosi eivät ole riittävät maksusuunnitelman tekemiseen. 

Maksuvapautukset

Jos tulosi ovat pienet ja opintolainaasi perii pankki, voit hakea Kelasta korkoavustusta. Jos olet pienituloinen ja Kela on maksanut opintolainasi pankille, voit hakea Kelasta vapautusta koron maksamisesta.  

Voit saada vapautuksen koron maksamisesta sille ajalle, jolta keskimääräiset veronalaiset tulosi eivät ylitä tulorajaa. Tuloraja on korkeampi, jos sinulla on alaikäisiä lapsia tai luonasi asuu avio- tai avopuolisosi alaikäisiä lapsia.

1.3.2020 lähtien tulorajat ovat:

 • ei lapsia: 1404 e/kk
 • 1 lapsi: 1621 e/kk
 • 2 lasta: 1680 e/kk
 • 3 tai useampia lapsia: 1780 e/kk.

Tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi palkkojen ja hintojen muutosten mukaisesti. 

 • Vapautus koron maksamisesta voidaan myöntää myös jälkikäteen eli takautuvasti. Takautuvasti vapautuksen voi saada enintään 1 vuoden ajalta (= hakemiskuukausi + 12 edellistä kokonaista kalenterikuukautta). Jos sinulla on erityisen painava syy, voit saada vapautuksen myös vuotta pidemmältä ajalta.
 • Vapautuksen koron maksamisesta voi saada myös etukäteen eli tulevalle ajalle. Jos tiedät, että jatkossa tulosi jäävät alle korkoavustuksen tulorajan, voit hakea vapautusta jo etukäteen.
 • Vapautuksen koron maksamisesta voi myös saada esimerkiksi ajalle, jolloin tulet saamaan jotakin Kelan maksamaa etuutta (esim. sairauspäivärahaa tai vanhempainpäivärahaa).
 • Vapautusta ei yleensä myönnetä etukäteen yli 1 vuodeksi kerrallaan (= hakemiskuukausi + 12 seuraavaa kokonaista kalenterikuukautta).  

Jos olet työtön, tulojen arviointi tulevalle ajalle harkitaan tapauskohtaisesti.  

 • Jos olet juuri jäänyt työttömäksi, vapautus koron maksamisesta myönnetään yleensä enintään 3 kuukaudeksi (= hakemiskuukausi + 3 seuraavaa kokonaista kalenterikuukautta). 
 • Jos olet ollut pidempään työttömänä, vapautus myönnetään yleensä enintään 6 kuukaudeksi (= hakemiskuukausi + 6 seuraavaa kokonaista kalenterikuukautta).  

Voit saada vapautuksen koko velan maksamisesta, jos

 • tulosi eivät ylitä tulorajaa ja
 • olet pysyvästi työkyvytön tai olet ollut yhtäjaksoisesti työkyvytön vähintään 5 vuotta. 

Kela voi myöntää maksuvapautuksen vain silloin, kun Kela perii sinulta opintolainaasi. Kela ei voi myöntää maksuvapautusta, jos pankki perii opintolainaasi.

Näin haet 

 1. Soita perintäkeskukseen tai täytä hakemuslomake Maksuvapautus opintolainan takaussaatavasta OG6 (pdf).
 2. Toimita todistukset hakuaikana saamistasi pääomatuloista, ulkomailta maksetuista tuloista ja työttömyyskassan maksamista työttömyyskorvauksista. Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä ja hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.
 3. Lähetä hakemuslomake liitteineen Kelan asiointipalvelussa. Jos liite ei ole sähköisessä muodossa, voit skannata sen tai ottaa siitä kuvan. Vaihtoehtoisesti voit lähettää hakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen Perintäkeskus, PL 31, 00056 KELA.

Opintolainan perinnästä luopuminen kuoleman perusteella 

Opintolainan perimisestä luovutaan, jos asiakas kuolee. Jos opintolaina on Kelan perittävänä, Kela saa automaattisesti tiedon asiakkaan kuolemasta ja ilmoittaa luopumisesta kuolinpesälle.

Jos opintolaina ei ole siirtynyt pankilta Kelan perittäväksi, Kela maksaa opintolainan pankille ja ilmoittaa luopumisesta kuolinpesälle.

Lue lisää