Elatusapuvelan maksuvapautus

Jos elatusapuvelkasi on Kelan perinnässä etkä pysty maksamaan elatusapuvelkaasi tilapäisen maksukyvyttömyyden takia, voit hakea maksuvapautusta Kelasta. Tällöin Kela jättää perimättä oman osuutensa elatusapusaatavasta. Maksuvapautus myönnetään aina takautuvasti, vähintään yhden kalenterikuukauden ja enintään vuoden ajalta. Maksuvapautusta ei voida myöntää tulevalle ajalle. Maksuvapautus myönnetään siltä osin kuin velkaa on maksamatta kyseiseltä kalenterikuukaudelta. Maksuvapautus voidaan myöntää vain valtion saatavasta, ei koskaan lapselle kuuluvasta elatusapusaatavasta.

Maksukyvyttömyyden syy

Maksuvapautuksen saaminen edellyttää, että maksukyvyttömyytesi on johtunut sinusta riippumattomasta syystä. Pienituloisuus voi aiheutua esimerkiksi

 • työttömyydestä
 • työkyvyttömyydestä
 • päätoimisesta opiskelusta
 • äitiys-, isyys-, vanhempainvapaasta
 • työstä poissaolosta sairaan lapsen hoidon vuoksi (erityishoitoraha)
 • kuntoutuksessa oloajasta
 • vankilassa olosta
 • asevelvollisuuden suorittamisesta
 • vanhuuseläkkeestä.

Maksukyvyttömyyden syyn on täytynyt olla voimassa sen kuukauden aikana, jolta maksuvapautusta haetaan. Jos maksuvaikeutesi pitkittyvät, saattaa olla aiheellista muuttaa vahvistetun elatusavun määrää. Elatusavun määrään liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä kotikuntasi lastenvalvojaan.

Maksuvapautuksen tuloraja

Voit ansaita enintään 1 120,00 euroa kuukaudessa (bruttotuloina), jotta olet oikeutettu maksuvapautukseen. Tätä tulorajaa korotetaan 280,00 eurolla jokaista elatusvelvollisen huollettavana olevaa alaikäistä lasta kohti lukuun ottamatta lasta tai lapsia, joille elatustuki on myönnetty. Elatusvelvollisen puolison lapset eivät korota tulorajaa.

Huomioitavat tulot

Tuloina huomioidaan kaikki ansio- ja pääomatulot sekä sosiaalietuudet. Tulot huomioidaan maksamisajankohdan mukaisesti bruttomääräisenä sen kuukauden tulona, jolloin ne on maksettu. Huomioitavia tuloja ovat:

 • palkkatulot luontoisetuineen
 • pääomatulot niiden maksuajankohdan mukaisesti
 • sosiaalietuudet (mm. työttömyyspäiväraha ilman lapsikorotusta, lapsilisä sekä yleinen asumistuki, joka huomioidaan elatusvelvollisen tulona, jos hän kuuluu samaan ruokakuntaan asumistuen saajan kanssa)
 • Yel- tai Myel- vakuutuksen mukainen tulo.

Näin haet maksuvapautusta

 1. Täytä ja tulosta elatusapuvelan maksuvapautushakemus (LC 1).
 2. Liitä hakemukseen
  • palkkakuitti
  • työttömyyskassan maksuilmoitus, jos saat liiton työttömyyspäivärahaa.
 3. Postita hakemus liitteineen Kelaan.

Kela saa 1.1.2019 alkaen tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.

Lue lisää