Elatusapuvelan maksuvapautus

Jos elatusapuvelkasi on Kelan perinnässä etkä pysty maksamaan sitä tilapäisen maksukyvyttömyyden takia, voit hakea Kelasta maksuvapautusta. Tällöin Kela jättää perimättä oman osuutensa elatusapusaatavasta. Maksuvapautus myönnetään aina takautuvasti, vähintään 1 kalenterikuukaudeksi ja enintään 1 vuodeksi. Maksuvapautusta ei voida myöntää tulevalle ajalle. Maksuvapautus myönnetään siltä osin kuin velkaa on maksamatta kyseiseltä kalenterikuukaudelta. Maksuvapautus voidaan myöntää vain valtion saatavasta, ei koskaan lapselle kuuluvasta elatusapusaatavasta.

Maksukyvyttömyyden syy

Maksuvapautuksen saaminen edellyttää, että maksukyvyttömyytesi on johtunut sinusta riippumattomasta syystä. Pienituloisuus voi aiheutua esimerkiksi

 • työttömyydestä
 • työkyvyttömyydestä
 • päätoimisesta opiskelusta
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta
 • työstä poissaolosta sairaan lapsen hoidon vuoksi (erityishoitoraha)
 • kuntoutuksessa olosta
 • vankilassa olosta
 • asevelvollisuuden suorittamisesta
 • vanhuuseläkkeestä.

Maksukyvyttömyyden syyn on täytynyt olla voimassa sen kuukauden aikana, jolta maksuvapautusta haetaan. Jos maksuvaikeutesi pitkittyvät, saattaa olla aiheellista muuttaa vahvistetun elatusavun määrää. Elatusavun määrään liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä kotikuntasi lastenvalvojaan.

Maksuvapautuksen tuloraja

Voit ansaita enintään 1 120 e/kk bruttona (eli ennen veroja), jotta olet oikeutettu maksuvapautukseen. Tätä tulorajaa korotetaan 280 eurolla jokaisesta huollettavanasi olevasta alaikäisestä lapsesta lukuun ottamatta lasta tai lapsia, joille elatustuki on myönnetty. Puolisosi lapset eivät korota tulorajaa.

Huomioitavat tulot

Tuloina huomioidaan kaikki ansio- ja pääomatulot sekä sosiaalietuudet. Tulot huomioidaan maksamisajankohdan mukaisesti bruttomääräisenä sen kuukauden tulona, jolloin ne on maksettu. Huomioitavia tuloja ovat

 • palkkatulot luontoisetuineen
 • pääomatulot niiden maksuajankohdan mukaisesti
 • sosiaalietuudet (mm. työttömyyspäiväraha ilman lapsikorotusta, lapsilisä sekä yleinen asumistuki, joka huomioidaan elatusvelvollisen tulona, jos hän kuuluu samaan ruokakuntaan asumistuen saajan kanssa)
 • Yel- tai Myel- vakuutuksen mukainen tulo.

Näin haet maksuvapautusta

 1. Täytä ja tulosta elatusapuvelan maksuvapautushakemus (LC 1).
 2. Liitä hakemukseen todistukset hakuaikana saamistasi pääomatuloista, ulkomailta maksetuista tuloista ja työttömyyskassan maksamista työttömyyskorvauksista. Jos haet maksuvapautusta vuodelle 2018, liitä mukaan myös todistukset hakuaikana saamistasi palkoista. Jos haet vapautusta vuodelle 2019, palkkatodistuksia ei tarvita. Kela saa 1.1.2019 alkaen tiedot palkkatuloista tulorekisteristä ja hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.
 3. Postita hakemus liitteineen Kelaan.

Lue lisää