Elatusapuvelan maksuvapautus

Jos elatusapuvelkasi on Kelan perinnässä etkä pysty maksamaan sitä tilapäisen maksukyvyttömyyden takia, voit hakea Kelasta maksuvapautusta. Tällöin Kela jättää perimättä oman osuutensa elatusapusaatavasta. Maksuvapautus myönnetään aina takautuvasti, vähintään 1 kalenterikuukaudeksi ja enintään 1 vuodeksi. Maksuvapautusta ei voida myöntää tulevalle ajalle. Maksuvapautus myönnetään siltä osin kuin velkaa on maksamatta kyseiseltä kalenterikuukaudelta. Maksuvapautus voidaan myöntää vain valtion saatavasta, ei koskaan lapselle kuuluvasta elatusapusaatavasta.

Maksukyvyttömyyden syy

Maksuvapautuksen saaminen edellyttää, että maksukyvyttömyytesi on johtunut sinusta riippumattomasta syystä. Pienituloisuus voi aiheutua esimerkiksi

 • työttömyydestä
 • työkyvyttömyydestä
 • päätoimisesta opiskelusta
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta
 • työstä poissaolosta sairaan lapsen hoidon vuoksi (erityishoitoraha)
 • kuntoutuksessa olosta
 • vankilassa olosta
 • asevelvollisuuden suorittamisesta
 • vanhuuseläkkeestä.

Maksukyvyttömyyden syyn on täytynyt olla voimassa sen kuukauden aikana, jolta maksuvapautusta haetaan. Jos maksuvaikeutesi pitkittyvät, saattaa olla aiheellista muuttaa vahvistetun elatusavun määrää. Elatusavun määrään liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä kotikuntasi lastenvalvojaan.

Maksuvapautuksen tuloraja

Voit ansaita enintään 1 166,29 e/kk bruttona (eli ennen veroja), jotta olet oikeutettu maksuvapautukseen. Ajalla 1.1.2021-31.12.2021 tuloraja on 1 130,86 e/kk. Tätä tulorajaa korotetaan 291,57 eurolla jokaisesta huollettavanasi olevasta alaikäisestä lapsesta lukuun ottamatta lasta tai lapsia, joille elatustuki on myönnetty. Ajalla 1.1.2021-31.12.2021 korotus on 282,71 e/kk lasta kohti. Puolisosi lapset eivät korota tulorajaa.

Huomioitavat tulot

Tuloina huomioidaan kaikki ansio- ja pääomatulot sekä sosiaalietuudet. Tulot huomioidaan maksamisajankohdan mukaisesti bruttomääräisenä sen kuukauden tulona, jolloin ne on maksettu. Huomioitavia tuloja ovat

 • palkkatulot luontoisetuineen
 • pääomatulot niiden maksuajankohdan mukaisesti
 • sosiaalietuudet (mm. työttömyyspäiväraha ilman lapsikorotusta, lapsilisä sekä yleinen asumistuki, joka huomioidaan elatusvelvollisen tulona, jos hän kuuluu samaan ruokakuntaan asumistuen saajan kanssa)
 • Yel- tai Myel- vakuutuksen mukainen tulo.

Näin haet maksuvapautusta

 1. Hae elatusapuvelan maksuvapautusta OmaKelassa . Hakemuksessa ohjataan sinua ilmoittamaan tarvittavat tiedot. 
 2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa. Hakemuksesta selviää, mitä liitteitä tarvitset. 
  • Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Vuoden 2021 alusta alkaen rekisterissä näkyvät myös sinulle maksetut etuustiedot. Näitä tietoja hyödynnetään hakemuksen käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.
 3. OmaKelasta  näet, onko hakemuksesi ratkaistu. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen.

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat lomakkeen Elatusapuvelan maksuvapautus LC 1 (pdf). Lähetä lomake liitteineen postitse osoitteeseen Perintäkeskus, PL 31, 00056 KELA. Voit myös halutessasi hakea maksuvapautusta suullisesti soittamalla Kelan perintäkeskukseen

Hakuaika

Maksuvapautus myönnetään aina takautuvasti, vähintään 1 kalenterikuukaudeksi ja enintään 1 vuodeksi. Maksuvapautusta ei voida myöntää tulevalle ajalle. Maksuvapautus myönnetään siltä osin kuin velkaa on maksamatta kyseiseltä kalenterikuukaudelta. 

Erityisen painavasta syystä maksuvapautus voidaan myöntää takautuen pitemmältä kuin vuoden ajalta ennen sen hakemista. Erityisen painavana syynä ei pidetä tietämättömyyttä tai unohtamista. Maksuvapautusta yli vuoden takautuvalta ajalta voit hakea lomakkeella Elatusapuvelan maksuvapautus LC1. Muista täyttää myös myöhästymisselvitys. 

Lue lisää