Etuuksien takaisinperintä | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Etuuksien takaisinperintä

Jos Kela perii sinulta etuuksia takaisin, saat päätöksen, jossa ilmoitetaan perittävä määrä, eräpäivä ja maksutiedot. Päätöksessä on myös ohjeet siihen, miten voit hakea muutosta päätökseen.

Päätöksessä ilmoitetaan määräaika, johon saakka voit maksaa liikaa maksetun veronalaisen etuuden takaisin nettomääräisenä. Nettomääräisenä maksaminen tarkoittaa, että maksat etuutta takaisin summan, josta veron osuus on vähennetty. Määräaika voi vaihdella Verohallinnon vuosittain tekemän päätöksen mukaan.

Jos maksat etuutta takaisin määräajan jälkeen, emme voi enää oikaista ennakonpidätystä. Tällöin etuus täytyy maksaa takaisin bruttomääräisenä. Bruttomääräisenä perittävästä etuudesta maksat takaisin siis myös veron osuuden.

Kela ilmoittaa takaisin maksamasi veronalaiset etuudet automaattisesti Verohallinnolle. Sinun ei tarvitse ilmoittaa niitä itse.

Maksujärjestelyt

Jos et pysty maksamaan perittävää summaa eräpäivään mennessä, voit ehdottaa Kelalle maksusuunnitelmaa. Ohje maksusuunnitelman ehdottamiseen on sivulla Näin hoidat perintäasiat.

Voit ehdottaa esimerkiksi osamaksua. Kuukausittain maksettavan määrän täytyy olla vähintään 30 euroa kuukaudessa. Maksuaika voi olla enintään 3 vuotta.

Jos Kela hyväksyy maksuehdotuksesi, lähetämme sinulle maksusuunnitelman. Emme lähetä kuukausittain laskuja. Näet maksusuunnitelman tiedot OmaKelasta.

Jos et ole maksanut velkaa tai sopinut sen maksamisesta, Kela siirtää velan perinnän ulosottoon. Kela lähettää yleensä kaksi maksukehotusta ennen ulosottoa. 

Jos maksukykysi ei riitä hyväksyttävän maksusuunnitelman tekemiseen, Kela siirtää velan perinnän ulosottoon.

Kuittaaminen eli vähentäminen etuudesta

Kela voi tietyissä tilanteissa kuitata eli vähentää liikaa maksetun etuuden jostakin toisesta sinulle maksettavasta etuudesta. Voit myös itse ehdottaa velkasi kuittausta Kelan maksamasta etuudesta. Kuittauksen vähimmäismäärä on 30 euroa kuukaudessa. 

Kuittausta etuudesta ei voida tehdä, jos saat toimeentulotukea. Työttömyysetuuksissa on suojaosuus, joka rajoittaa sitä, kuinka paljon Kela voi kuitata liikaa maksettua etuutta. Kela ei siis voi pääsääntöisesti kuitata velkaasi työttömyysetuudestasi, koska sen euromäärä on yleensä suojaosuutta pienempi. 

Takaisinperinnästä luopuminen

Takaisinperintäpäätöksen antamisen jälkeen Kelan perintäkeskus ei voi enää pienentää perittävää määrää. Kela voi kuitenkin luopua etuuden perinnästä kokonaan. Edellytyksenä luopumiselle on, että

  • velkaa on peritty pitkään tuloksettomasti
  • kaikki perintäkeinot, myös ulosotto, on käytetty
  • taloudellinen tilanteesi on pysyvästi heikentynyt siten, ettei velkaa saada jatkossakaan perittyä.

Kela voi luopua perinnästä kokonaan myös silloin, kun takaisinperintä maksaisi Kelalle kohtuuttoman paljon suhteessa takaisin perittävän etuuden määrään.

Perinnästä luopuminen voi tapahtua joko Kelan aloitteesta tai sinun aloitteestasi. Perinnästä luopumisesta päättää aina Kelan perintäkeskus.

Lue lisää