Jos etuutta on maksettu liikaa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Jos etuutta on maksettu liikaa

Ilmoita aina ajoissa Kelaan olosuhteidesi muutoksista (esim. suurentuneet tulot), ettei etuutta ehditä maksaa liikaa.

Jos etuutta on maksettu liikaa tai aiheettomasti, Kela perii sen takaisin. Ennen kuin Kela päättää takaisinperinnästä, sinua yleensä kuullaan asiasta. Kuuleminen tarkoittaa sitä, että saat kertoa asiasta oman kantasi. Käytännössä kuuleminen tapahtuu siten, että Kela lähettää sinulle selvityspyynnön.

Voit vastata selvityspyyntöön OmaKelassa:

  1. Valitse etusivulta Liikaa maksetut etuudet ja Vastaa selvityspyyntöön. 

Toinen vaihtoehto on, että soitat päätöksessä olevaan numeroon tai täytät päätöksen mukana lähetetyn lomakkeen ja postitat sen Kelaan. Postita lomake Kelaan osoitteeseen Kansaneläkelaitos, PL 10, 00056 KELA.

Jos et vastaa selvityspyyntöön, Kela tekee päätöksen käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Kela voi kokonaisharkinnan perusteella tietyissä tilanteissa pienentää perittävää määrää. Kela ottaa huomioon

  • sosiaalisen asemasi (esim. oletko huoltaja)
  • taloudellisen tilanteesi
  • liikamaksuun johtaneet syyt.

Perinnästä ei luovuta eikä perittävää summaa pienennetä, jos liikamaksu on syntynyt siksi, että asiakas on toiminut epärehellisesti.

Kuulemisen jälkeen Kela tekee päätöksen takaisinperinnästä

Kuulemisen jälkeen Kela tekee päätöksen takaisinperinnästä. Jos liikaa maksettu etuus peritään sinulta takaisin, katso perittävä määrä, eräpäivä ja maksutiedot takaisinperintäpäätöksestä. Päätöksessä on myös ohjeet siitä, miten voit ehdottaa maksusuunnitelmaa Kelan perintäkeskukselle tai hakea muutosta päätökseen.

Voit maksaa velan tai ehdottaa maksusuunnitelmaa vasta, kun olet saanut takaisinperinnästä päätöksen.

Lue etuuksien takaisinperinnästä lisää sivulta Etuuksien takaisinperintä.

Jos sinulla on kysyttävää selvityspyynnöstä tai takaisinperintäpäätöksestä, voit soittaa päätöksessä ilmoitettuun palvelunumeroon. Etuuskohtaiset palvelunumerot löydät myös Soita Kelaan -sivulta.

Lue lisää

Sivu päivitetty 4.4.2024