Usein kysyttyä eurooppalaisesta sairaanhoitokortista | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Usein kysyttyä eurooppalaisesta sairaanhoitokortista

Usein hoidon saa hätätapauksessa ilman korttiakin. Voit kuitenkin joutua maksamaan hoidon todelliset kustannukset itse. Tällaisessa tilanteessa voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta. Voit myös joutua odottamaan sairaalassa, kun sieltä otetaan yhteyttä Kelaan ja pyydetään vahvistamaan, että Suomi vastaa hoitosi kustannuksista.

Monet lääkärikäynnit sujuvat matkavakuutuksenkin turvin. Ilman eurooppalaista sairaanhoitokorttia voit kuitenkin joutua maksamaan kaikki hoidon kustannukset ensin itse. Kustannukset voivat myös ylittää matkavakuutuksen korvausmäärän. Lisäksi vakuutusehdoissa voi olla rajoituksia korvaamiselle.

Vakavia tilanteita, kuten rytmihäiriöitä tai vakavia tapaturmia, hoidetaan yleensä vain julkisessa terveydenhuollossa. Pienillä paikkakunnilla paikallinen terveyskeskus voi olla myös ainoa paikka, josta saa hoitoa.

Kyllä. Eurooppalainen sairaanhoitokortti antaa matkailijalle lakisääteisen turvan EU- ja Eta-maissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa. Matkavakuutus antaa turvan yksityisen terveydenhuollon palveluita varten. Siksi matkalle lähtijän on hyvä aina hankkia molemmat.

Passi ei kerro, mikä maa vastaa hoitosi kustannuksista tai missä maassa olet sairausvakuutettu. Siksi se ei korvaa eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Pohjoismaissa saat hoitoa, jos mukanasi on passi tai henkilötodistus, sillä mailla on keskinäinen sosiaaliturvasopimus.

Ota viipymättä yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen (Tietoa Kelasta -osio), joka voi vahvistaa, kuulutko Suomen sairausvakuutukseen, tai sen, että Suomi vastaa hoitosi kustannuksista. Kela toimittaa sinulle tai suoraan sairaalaan väliaikaisen todistuksen, joka korvaa kortin.

Ei löydy. Yhteistä eurooppalaista henkilötietorekisteriä ei ole olemassa.

Kela-kortti on kansallinen sairausvakuutuskortti, ja sitä käytetään vain Suomessa.

Kelan myöntämää eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei käytetä Suomessa. Ainoa poikkeus on ulkomailla asuville suomalaisille eläkkeensaajille myönnettävä eurooppalainen sairaanhoitokortti, jonka kääntöpuolella on tieto eläkkeensaajan oikeudesta saada hoitoa Suomessa. Lue lisää ulkomailla asuvan suomalaisen eläkkeensaajan oikeudesta hoitoon.

Kukin maa myöntää kortin omalla virallisella kielellään. Kela myöntää eurooppalaisen sairaanhoitokortin joko suomen- tai ruotsinkielisenä, koska ne ovat Suomen viralliset kielet. Kortti on samanlainen eri maissa, vain kieli vaihtelee.

Kela tarkistaa 2 vuoden välein, että Suomi vastaa edelleen hoitosi kustannuksista. Esimerkiksi työskentely ulkomailla saattaa siirtää vastuun kustannuksista ja kortin myöntämisestä toiselle maalle. Kela tarkistaa tilanteesi samalla kun korttia uusitaan.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on kaikille samanlainen. Pysyvästi ulkomailla asuvat suomalaiset eläkkeensaajat saavat kuitenkin erivärisen kortin kuin muut.

Kela-kortin saavat Suomessa sairausvakuutetut henkilöt. Kelan myöntämään eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin on oikeus myös sellaisilla henkilöillä, joita ei ole sairausvakuutettu Suomessa mutta joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi kuitenkin vastaa. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi vakituisesti toisessa EU-maassa asuvat ja vain eläkettä Suomesta saavat henkilöt.

Kaikilla Kela-kortin haltijoilla ei ole oikeutta eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin eikä kaikilla, joilla on oikeus eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin, ole oikeutta Kela-korttiin. Siksi kortit ovat erilliset.

Eurooppalaista sairaanhoitokorttia käytetään, jos sairastuu ulkomailla yllättäen. Et voi käyttää korttia, jos hakeudut varta vasten ulkomaille saadaksesi siellä sairaanhoitoa. Lue lisää ulkomaille hoitoon hakeutumisesta.

Sivu päivitetty 22.8.2023

Mitä mieltä olet sivusta?