Beräkningsformel för folkpension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Beräkningsformel

Beloppet av folkpensionen kan man beräkna på följande sätt:

Den fulla folkpensionen minskas med hälften av skillnaden mellan din arbetspension och den inkomstgräns som berättigar till full folkpension. Den här beräkningsformeln fungerar inte om du har bott eller arbetat utomlands. Kontakta FPA (Om FPA) när du vill veta hur bosättning utomlands inverkar på beloppet av din folkpension.

Beräkningsformel för ensamstående: 775,70 euro – (arbetspensioner, brutto – 65,62 euro) : 2

Beräkningsformel för personer i parförhållande: 692,54 euro – (arbetspensioner, brutto – 65,62 euro) : 2

Exempel 1.

Mirjam och Mats är samboende. Mats får i arbetspension 850 euro/månad och Mirjam 500 euro/månad före skatt (brutto).

• Mats folkpension: 692,54 euro – (850 euro65,62 euro) : 2 = 300 euro

• Mirjams folkpension: 692,54 euro – (500 euro65,62 euro) : 2 = 475 euro

Till Mats utbetalas i folkpension cirka 300 euro/månad och till Mirjam cirka 475 euro/månad. Ingendera får garantipension.

Exempel 2.

Kalle och Kajsa är gifta. Kalles arbetspension är 1 450 euro/månad. Han får ingen folkpension.

Kajsa har länge tagit hand om barnen hemma. Hennes arbetspension är endast 500 euro/månad. Hon får cirka 475 euro/månad i folkpension. Hennes pensioner utgör sammanlagt 975 euro/månad. Hon får ingen garantipension.

Exempel 3.

Maja föddes i september 1959 och hon beviljas arbetspension vid en ålder av 64 år och 3 månader i januari 2024. Hon får 700 euro/månad i arbetspension. Hon ansöker genast om folkpension och vill ta ut den i förtid. Maja är ensamstående och får 441,98 euro/månad i folkpension. Folkpensionen är 3,6 % (16,51 euro/månad) mindre än vad den skulle vara när hon fyllt 65 år. Hennes pensioner är sammanlagt cirka 1 142 euro/månad. Hon får inte garantipension.

Senast ändrad 21.2.2024

Vad tycker du om sidan?