Olika slag av folkpension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Olika slag av folkpension

Folkpensionen består av sjukpension eller ålderspension. Ditt hälsotillstånd och ditt födelseår inverkar på betalningen av folkpension.

 • Folkpension = sjukpension till personer i åldern 16–64 år:
  • För personer under 20 år är rehabiliteringspenning för unga personer primär i förhållande till sjukpension.
  • Rehabiliteringsstöd betalas ofta ut före den egentliga sjukpensionen. Rehabiliteringsstödet är en tidsbegränsad sjukpension.
 • Folkpension = ålderspension till långtidsarbetslösa, som fyllt 64 år och är födda före 1962
 • Folkpension = förtida ålderspension:
  • Till personer som fyllt 64 år och är födda före 1962
  • De som är födda 1962 och senare kan inte längre få förtida ålderspension.
 • Folkpension = ålderspension:
  • Till personer som fyllt 65 år och som är födda före 1965
  • För personer som är födda 1965 eller senare är ålderspensionen enligt folkpensionssystemet bunden till åldern för den egna åldersklassens ålderspension enligt arbetspensionslagen.

FPA betalar folkpension

Du kan få folkpension om din arbetspension är liten eller om du inte alls får någon arbetspension. 

Du kan få folkpension från FPA om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland och uppfyller följande villkor:

Du kan ansöka om folkpension om dina övriga pensioner och ersättningar inte överskrider inkomstgränsen för folkpension. Däremot inverkar inte övriga inkomster och förmögenhet på folkpension som betalas ut som ålderspension. Inte heller makens, makans eller sambons inkomster inverkar på pensionen. Däremot inverkar dina egna inkomster på folkpension som beviljats i form av sjukpension.

Du kan ha rätt till folkpension från Finland, även om du är stadigvarande bosatt utomlands.

Läs mer

Senast ändrad 7.2.2024

Vad tycker du om sidan?