Författningar, anvisningar och termer | Om FPA | FPAGå till innehållet

Författningar, anvisningar och termer

Centrala författningar som berör FPA:s verksamhetsområde finns i uppdaterad form i justitieministeriets avgiftsfria webbtjänst Finlex.

FPA:s förmånsanvisningar ger anvisningar för hur lagen ska tolkas. De används vid FPA för att avgöra förmånsansökningar och vid kundrådgivningen. Anvisningarna är i första hand avsedda för FPA och de aktörer som FPA samarbetar med.

De sociala rättigheterna innefattar dels de rättigheter som i Finland är tryggade genom grundlagen och sociallagstiftningen samt de tillgängliga sätten för sökande av ändring, dels de internationella sociala mänskliga rättigheterna och deras kontrollmekanismer.

Den terminologiska ordlistan FPA-termer ger definitioner på ca 500 termer som gäller alla förmåner som handhas av FPA. Den ger också de svenskspråkiga motsvarigheterna till alla termer.

Senast ändrad 24.3.2023

Vad tycker du om sidan?