Beslut om grunderna för avgifter | Om FPA | FPAGå till innehållet

Beslut om grunderna för avgifter

I lagen om grunderna för avgifter till staten finns bestämmelser om de allmänna principerna för när statliga myndigheters och inrättningars prestationer ska vara avgiftsbelagda. Även FPA omfattas av lagen. FPA:s beslut om grunderna för avgifter i enlighet med lagen finns under Länkar.

Största delen av FPA:s verksamhet handlar om prestationer som är avgiftsfria enligt 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten. Till dessa hör bland annat prestationer i syfte att ge förmåner som tryggar försörjningen, dvs. FPA:s förmånsproduktion.

Närmare anvisningar finns i bilagorna.

Läs mer

Senast ändrad 27.4.2023

Vad tycker du om sidan?