Webbtillgänglighet | Om FPA | FPAGå till innehållet

Tillgängligheten på FPA:s webbplatser

Vår strävan är att alla våra webbtjänster ska vara tillgängliga. Tillgänglighet betyder att det ska vara lätt för vem som helst att jämlikt kunna använda tjänsterna, oberoende av eventuella begränsningar i funktionsförmågan.

Tillgänglighetsutlåtanden

I tillgänglighetsutlåtandena berättar vi hur tillgängliga våra webbtjänster är, vilka brister de har i fråga om tillgängligheten och hur du kan ge oss respons som gäller tillgänglighetsproblem.

Läs mer