Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 4,2 % | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 4,2 %

Julkaistu 14.10.2022

Kela on vahvistanut kansaneläkeindeksin ensi vuoden pisteluvun. Kelan maksamia etuuksia korotetaan kansaneläkeindeksin perusteella 4,2 prosenttia 1.1.2023 alkaen. 

Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Näin etuuksien ostovoima pyritään säilyttämään hintojen muuttuessa.

Normaalisti kansaneläkeindeksi tarkistetaan kerran vuodessa, mutta tänä vuonna siihen tehtiin ylimääräinen 3,5 %:n korotus ajalle 1.8.–31.12.2022.

Lain mukaan Kelan tehtävänä on vahvistaa lokakuun loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden kansaneläkeindeksin pisteluku. Nyt pisteluku on vahvistettu ja se on 1805 vuonna 2023. Tänä vuonna pisteluku oli ensin 1674 ja sitten 1733 elokuusta alkaen. Pisteluku siis kasvaa 4,2 %.  

Indeksitarkistus lisää Kelan etuusmenoja arviolta 300 miljoonalla eurolla vuonna 2023.

Esimerkkejä tukien korotuksista

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat mm. kansaneläke, takuueläke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa. 

Indeksitarkistuksen perusteella yksinasuvan täysi kansaneläke suurenee 703,45 eurosta 732,67 euroon, takuueläkkeen täysi määrä suurenee 885,63 eurosta 922,42 euroon ja eläkettä saavan hoitotuen perusmäärä suurenee 75,58 eurosta 78,72 euroon.

Työttömälle työnhakijalle neljän viikon jaksoissa maksettava työmarkkinatuki tai peruspäiväraha on ensi vuonna 37,21 euroa päivässä (nyt 35,72 e/pv). 

Lisäksi esimerkiksi lasten kotihoidon tuen hoitoraha yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta suurenee 362,61 eurosta 377,68 euroon ja sairauspäivärahan vähimmäismäärä suurenee 30,71 eurosta 31,99 euroon.

Myös opintorahaa korotetaan kansaneläkeindeksin perusteella, mutta korotus astuu voimaan uuden lukuvuoden alussa 1.8.2023 alkaen. Jos opiskelija asuu itsenäisesti ja on täyttänyt 18 vuotta, opintoraha suurenee 268,23 eurosta 279,38 euroon kuukaudessa.

Hallituksen budjettiriihi ehdotti lisäkorotuksia tiettyihin etuuksiin

Indeksitarkistusten lisäksi tiettyihin etuuksiin on tulossa joitakin lisäkorotuksia ensi vuoden alussa. Nämä hallituksen esitykset ovat tulossa eduskunnan käsittelyyn syksyn aikana. 

Syyskuun budjettiriihessä hallitus esitti määräaikaista korotusta lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, työttömyysturvan lapsikorotukseen ja opintorahan huoltajakorotukseen sekä toimeentulotuessa alle 18-vuotiaan perusosaan. Lisäksi ehdotettiin pysyvää korotusta yksityisen hoidon tuen hoitolisään.

Hallitus ehdotti myös, että lääkekustannusten vuosiomavastuun eli ns. lääkekaton jäädytys jatkuu vuoden 2023 ajan. Lääkekatto olisi siis myös ensi vuonna 592,16 euroa vuodessa.

Lisätietoja

Katso tarkemmin eri etuuksien euromäärät taulukosta:
Etuuksiin liittyviä euromääriä ja tulorajoja 1.1.2023 alkaen

Kansaneläkeindeksi
Inflaation vaikutukset tukiin

Sivu päivitetty 14.10.2022