Miten oleskelu tai työ ulkomailla vaikuttaa Kelan tukiin? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Miten oleskelu tai työ ulkomailla vaikuttaa Kelan tukiin?

Tältä sivulta löydät yleisimmät tilanteet, jotka liittyvät ulkomailla oleskeluun tai työskentelyyn. Lisää tietoa löydät Suomesta ulkomaille -sivuilta. Jos oma tilanteesi poikkeaa alla esitellyistä, ota yhteys Kelaan.

Muutto tai oleskelu ulkomailla

Jos muutat ulkomaille tai oleskelet ulkomailla tavallista lomamatkaa pidemmän ajan (yli 6 kk), sinun on aina ilmoitettava siitä Kelaan. Myös paluusta Suomeen on ilmoitettava.

Jos tilapäinen ulkomailla oleskelu muussa kuin EU- tai ETA-maassa kestää yli 6 kuukautta eli muuttuu vakinaiseksi, päättyy oikeutesi Kelan etuuksiin ulkomaille lähdöstä lukien. EU- ja ETA-maassa oleskeltaessa aikaraja on joustava. Ilmoita muutoksista Kelaan. OmaKelasta voit tarkistaa, kuulutko Suomen sosiaaliturvaan.

Etuuksien maksusta ulkomaille kerrotaan kohdassa Etuudet kansainvälisissä tilanteissa.

Sinun on ilmoitettava Kelaan, jos kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja aloitat työt tai vaihdat työnantajaa ulkomailla oleskelusi aikana. Jos lähdet töihin toiseen EU- tai Eta-maahan, siirryt työskentelymaasi sosiaaliturvaan riippumatta siitä, kuinka kauan työskentelysi kestää. Lue lisää ulkomailla työskentelevien sosiaaliturvasta.

Jos olet muuttamassa EU-tai Eta-maahan tai Sveitsiin lähetettynä työntekijänä, työnantajasi on haettava sinulle ennen ulkomaille lähtöä Eläketurvakeskuksesta todistus A1. Todistuksella voit osoittaa, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan työkomennuksen ajan. Ota yhteys Eläketurvakeskukseen myös muissa EU- tai Eta-maassa työskentelyn erityistilanteissa.

Myös muissa kuin EU- tai Eta-maissa yli 6 kuukautta työskentelevät lähetetyt työntekijät, lähetetyt yrittäjät ja virkamiehet perheenjäsenineen voivat säilyä Suomen sosiaaliturvan piirissä. Heidän ulkomailla työskentelystä täytyy ilmoittaa Kelaan.

Sosiaaliturvasopimusmaihin muuttavien työntekijöiden ja yrittäjien sosiaaliturva määräytyy yleensä ulkomailla oleskelun keston perusteella. Poikkeuksena ovat toiseen Pohjoismaahan muuttavat työntekijät ja yrittäjät, joihin pätevät pääosin samat säännöt kuin toiseen EU- tai Eta-maahan muuttaviin työntekijöihin.

Ilmoita Kelalle ulkomailla oleskelustasi perheenjäsenenä, jos oleskelu kestää tavallista lomamatkaa pidemmän ajan. Ulkomaille muuttavien perheenjäsenten oikeus Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan yleensä yksinomaan sen perusteella, kuinka kauan ulkomailla oleskelu kestää. Jos et työskentele ulkomailla ja oleskelusi kestää enintään vuoden, kuulut Suomen sosiaaliturvaan.

Lähetettyjen työntekijöiden ja virkamiesten perheenjäsenten on haettava Suomen sosiaaliturvan piirissä säilymistä.

Eläkeläisten on ilmoitettava ulkomaille muutosta ja tilapäisestä oleskelusta Kelaan. Eläkeläisten oikeutta Suomen sosiaaliturvaan arvioidaan samojen tilapäisen ja vakinaisen asumisen periaatteiden mukaan kuin muidenkin ulkomaille muuttavien. Tavallisesti alle puoli vuotta ulkomailla oleskelevat eläkeläiset säilyttävät oikeutensa Suomen sosiaaliturvaan. Lue lisää eläkkeensaajan sosiaaliturvasta ulkomailla.

Toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin opiskelemaan tai tutkijaksi lähtevä kuuluu yleensä asuinmaansa sosiaaliturvaan. Jos opiskelet tai teet tutkimustyötä ulkomailla alle vuoden ajan, sinun täytyy ilmoittaa siitä Kelaan. Näin haet kuulumista sosiaaliturvaan, kun lähdet ulkomaille.

Ulkomaille yli vuodeksi lähtevät opiskelijat ja tutkijat voivat edelleen kuulua Suomen sosiaaliturvaan, mutta heidän täytyy vuoden sisällä ulkomaille lähdöstä hakea päätöstä kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan.

Jos olet opiskelun ohessa töissä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, siirryt yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvaan, jos täytät kyseisen maan työskentelyn vähimmäisehdot. Ilmoita työskentelystä ulkomailla Kelaan.

Jos olet lähdössä ulkomaille työnhakijana ollessasi, muista ilmoittaa asiasta Kelaan.

Työnhakijat voivat hakea työtä toisesta EU- tai Eta-maasta ja Sveitsistä 3 kuukauden ajan. Voit saada tältä ajalta Suomesta saman suuruista peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista päivärahaa kuin mitä saisit Suomessa. Työmarkkinatukea ei voi saada ulkomaille. Kuulut Suomen sosiaaliturvaan sen ajan, kun sinulle maksetaan työttömyyspäivärahaa Suomesta. Jos et saa työttömyyspäivärahaa, Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesi ratkaistaan sen mukaan, katsotaanko ulkomaille muutto vakinaiseksi vai tilapäiseksi.

Jos sairastut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisen oleskelusi aikana, saat lääketieteellisistä syistä välttämätöntä sairaanhoitoa samoin ehdoin ja kustannuksin kuin oleskelumaan asukkaatkin. Kun suunnittelet yli 3 kuukautta kestävää muuttoa ulkomaille, soita Kelaan ja selvitä oikeutesi sairaanhoitoon. Lisätietoa saat Sairaanhoito ulkomailla ja Jos sairastut ulkomailla -sivuilta.

Sivu päivitetty 6.11.2023