Miten muutokset tuloissa vaikuttavat Kelan tukiin? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Miten muutokset tuloissa vaikuttavat Kelan tukiin?

Tulojen nouseminen tai pieneneminen voi vaikuttaa saamiisi Kelan tukiin. Jos tulosi nousevat, tuen määrä voi pienentyä tai voi olla, ettet saa tukea lainkaan. Jos tulosi laskevat, tuen määrä voi nousta tai voit saada muita tukia.

Muutos tuloissasi voi vaikuttaa myös puolisosi tai asuinkumppanisi etuuksiin. Vastaavasti puolisosi, muun asuinkumppanisi tai vanhempasi tulojen muuttuminen voi vaikuttaa sinun etuuksiisi.

Erilaiset tulot vaikuttavat etuuksiin eri tavalla

Tuloilla tarkoitetaan yleensä ansio- ja pääomatuloja, ulkomailta saatuja tuloja, veronalaisia sosiaalietuuksia sekä apurahoja. Tarkista saamastasi etuuspäätöksestä ja etuuden verkkosivulta, mitkä tulot vaikuttavat kyseiseen etuuteen. Kela ottaa yleensä tulot huomioon bruttomääräisinä, eli ennen kuin niistä on vähennetty verot.

Jos tulosi pienenevät

Jos tulosi pienenevät, tuen määrä voi nousta tai voit saada muita tukia. Laskureilla voit arvioida, paljonko etuuksien määrät muuttuvat.

Kun elatusvelvollisen tulot muuttuvat, myös elatusavun määrää voi olla tarpeen muuttaa. Tämä voi vaikuttaa Kelan maksamaan elatustukeen. Ota elatusavun vahvistamiseen liittyvissä asioissa yhteyttä kunnan tai kaupungin lastenvalvojaan.

Jos tulosi pienenevät ja sinulla on elatusapuvelkaa, saatat olla oikeutettu maksuvapautukseen. Hae elatusapuvelan maksuvapautusta OmaKelassa tai lomakkeella LC1.

Eläkkeensaajan asumistuki on tarkistettava, jos sinun tai sinun ja puolisosi yhteenlasketut vuositulot pienenevät vähintään 509 e/v eli 42,42 e/kk. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella AE1.

Jos sinulla on opintolainaa ja tulosi pienenevät, sinulla voi olla oikeus korkoavustukseen. Hae korkoavustusta lomakkeella OT7.

Tulojen muuttuminen voi vaikuttaa kuntoutusrahan saamiseen tai määrään. Ilmoita tulojesi muutoksesta Kelalle vapaamuotoisesti viestillä OmaKelassa tai kirjeellä.

Tulojen muuttuminen vaikuttaa lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen tulosidonnaisen hoitolisän määrään. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella WH1.

Tulosi vaikuttavat jatkoeläkkeen tulosidonnaiseen täydennysmäärään. Ilmoita tulojesi muutoksesta lomakkeella EV277.

Sotilasavustukseen vaikuttavat nettotulot eli tulot verojen vähentämisen jälkeen. Sinun tai avustusta saavan omaisesi tulojen muuttuminen voi vaikuttaa avustuksen määrään. Hae tarkistusta lomakkeella SA1.

Takuueläke pitää tarkistaa, jos muiden eläkkeittesi määrä muuttuu. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella E285.

Tulosi vaikuttavat työmarkkinatuen ja peruspäivärahan määrään. Kun täytät seuraavan työttömyysajan ilmoituksen OmaKelassa tai lomakkeella TT2, ilmoita siinä, että tulosi ovat muuttuneet.

Vanhuuseläke pitää tarkistaa, jos muiden eläkkeittesi määrä muuttuu. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella E285.

Yleinen asumistuki on tarkistettava, jos ruokakuntasi yhteenlasketut tulot pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen tukipäätöksen tuloihin verrattuna. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella AT1.

Toimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikki käytettävissäsi olevat tulot ja varat. Ilmoita tulojen muutoksesta OmaKelassa tai lomakkeella TO1.

Jos tulosi suurenevat

Jos tulosi suurenevat, tuen määrä voi pienentyä tai voi olla, ettet saa tukea lainkaan. Laskureilla voit arvioida, paljonko etuuksien määrät muuttuvat.

Kun elatusvelvollisen tulot muuttuvat, myös elatusavun määrää voi olla tarpeen muuttaa. Tämä voi vaikuttaa Kelan maksamaan elatustukeen. Ota elatusavun vahvistamiseen liittyvissä asioissa yhteyttä kunnan tai kaupungin lastenvalvojaan.

Eläkkeensaajan asumistuki on tarkistettava, jos sinun tai sinun ja puolisosi yhteenlasketut vuositulot suurenevat vähintään 1 018 e/v eli 84,83 e/kk. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella AE1.

Isyysrahan aikana voit työskennellä vain sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Ilmoita työskentelypäivät OmaKelassa. Palkkatietoja tai sunnuntaina tai pyhäpäivänä tehtyä työtä ei tarvitse ilmoittaa.

Raskausrahan ja vanhempainrahan aikana voit työskennellä vain sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Ilmoita työskentelypäivät OmaKelassa. Palkkatietoja tai sunnuntaina tai pyhäpäivänä tehtyä työtä ei tarvitse ilmoittaa.

Tulojen muuttuminen voi vaikuttaa kuntoutusrahan saamiseen tai määrään. Jos saat kuntoutusrahaa ja menet töihin tai alat saada jotain uutta etuutta, ilmoita siitä Kelalle vapaamuotoisesti viestillä OmaKelassa tai kirjeellä. Jos saat nuoren kuntoutusrahaa tai eläkkeensaajan kuntoutusrahaa, ammatillisen koulutuksen aikaisia työtulojasi ei vähennetä kuntoutusrahasta eikä niitä tarvitse ilmoittaa Kelalle.

Tulojen muutos vaikuttaa lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen tulosidonnaisen hoitolisän määrään. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella WH1.

Tulosi vaikuttavat jatkoeläkkeen tulosidonnaiseen täydennysmäärään. Ilmoita tulojesi muutoksesta lomakkeella EV277.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa Kelalle tulojesi muuttumisesta, mutta sinun on huolehdittava itse, etteivät tulosi ylitä vuositulorajaa. Jos raja ylittyy, joudut palauttamaan opintotukea jälkikäteen.

Voit saada korkoavustuksen vain, jos tulosi eivät ylitä tulorajaa koron maksua edeltävien neljän kuukauden aikana.

Sotilasavustukseen vaikuttavat nettotulot eli tulot verojen vähentämisen jälkeen. Sinun tai avustusta saavan omaisesi tulojen muuttuminen voi vaikuttaa avustuksen määrään. Palkkatuloja ei oteta huomioon, jos niitä on vain yhdeltä kuukaudelta. Hae tarkistusta lomakkeella SA1.
Takuueläke pitää tarkistaa, jos muiden eläkkeittesi määrä muuttuu tai alat saada uutta eläkettä. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella E285.

Ilmoita Kelaan, jos aloitat palkkatyön. Kela lopettaa työkyvyttömyyseläkkeen maksamisen, jos saat palkkaa enemmän kuin 976,59 e/kk. Eläkettä ei kuitenkaan tarvitse lakkauttaa, vaan voit jättää eläkkeesi lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi tai enintään kahdeksi vuodeksi. Ilmoita palkkatyön aloittamisesta OmaKelassa tai lomakkeella EV267. Jos alat saada muuta eläkettä tai korvausta tai niiden määrä muuttuu, ilmoita muutoksesta OmaKelassa tai lomakkeella E285.

Tulosi vaikuttavat työmarkkinatuen ja peruspäivärahan määrään. Kun täytät seuraavan työttömyysajan ilmoituksen OmaKelassa tai lomakkeella TT2, ilmoita siinä, että tulosi ovat muuttuneet.
Vanhuuseläke pitää tarkistaa, jos muiden eläkkeittesi määrä muuttuu tai alat saada uutta eläkettä. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella E285.
Yleinen asumistuki on tarkistettava, jos ruokakuntasi yhteenlasketut tulot suurenevat vähintään 400 e/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna. Hae tarkistusta OmaKelassa tai lomakkeella AT1.

Toimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikki käytettävissäsi olevat tulot ja varat. Ilmoita tulojen muutoksesta OmaKelassa tai lomakkeella TO1.