Kehitysvammat, kehityshäiriöt, moni- tai liikuntavammat | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Sopeutumisvalmennuskurssit lapselle tai nuorelle, jolla on kehitysvamma, monimuotoinen kehityshäiriö tai monivamma

Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvamma, kehityshäiriö tai synnynnäinen moni- tai liikuntavamma. Sopeutumisvalmennus on moniammatillista ja ryhmämuotoista kuntoutusta.

Kurssilla lapsi ja hänen perheensä saavat tukea arkipäivän ongelmatilanteisiin ja apua elämäntilanteensa selkeyttämiseen. Kuntoutuksella pyritään mm. turvaamaan toimintakykyä, vahvistamaan elämänhallintaa ja tukemaan itsehoitoa. Kurssilla perhe saa myös tietoa lapsen vammasta tai häiriöstä, kuntoutuskäytännöistä ja oman asuinpaikkakuntansa tukiverkostoista.

Perhekurssit on tarkoitettu lapsille, joilla on jokin seuraavista

Lisäksi Kela järjestää kursseja nuorille, joilla on jokin seuraavista:

  • monimuotoinen kehityshäiriö tai monivamma
  • Downin oireyhtymä
  • CP-oireyhtymä tai muu synnynnäinen liikuntavamma.