CP-oireyhtymä/ muu synnynnäinen liikuntavamma, perhekurssi " | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

CP-oireyhtymä tai muu synnynnäinen liikuntavamma, lasten perhekurssi

Perhekurssi soveltuu lapselle

  • jolla on todettu CP-oireyhtymä tai muu synnynnäinen liikuntavamma
  • joka on alle kouluikäinen (yli 1-vuotias), koulunsa aloittava, alakoululainen tai yläkoulunsa aloittava (7-8. luokkalainen)
  • jonka toimintakyky mahdollistaa täysipainoisen osallistumisen kurssille.

Kurssi ei sovellu lapselle, jonka sairaus estää ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen tai lapselle, jonka CP-oireyhtymään liittyy vaikea tai syvä kehitysvamma.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • alle kouluikäiset ja koulunsa aloittavat
  • alakoululaiset ja yläkoulunsa aloittavat (7-8. luokkalaiset)

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään

Käytä hakusanaa ”CP-oireyhtymä”

Kuntoutuskurssihaku

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen vammasta huolimatta. Lisäksi kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kuntoutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 5 vuorokautta.

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan yhdessä lapsen kanssa. Perhekurssille osallistuvat pääsääntöisesti 1–2 läheistä aikuista ja 1-2 sisarusta. Alle 2-vuotias sisarus voi osallistua aina perhekuntoutukseen. Jos lapsella edellä mainittua enemmän yli 2-vuotiaita sisaruksia, Kela arvioi, onko heidän osallistumisensa perusteltua lapsen kuntoutumisen kannalta. Samalla selvitämme palveluntuottajalta, voiko palveluntuottaja toteuttaa kuntoutuksen useammalle sisarukselle.

Perhe voi yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

Palveluntuottaja on yhteydessä perheeseen ennen kuntoutusta ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • lastentautien tai lastenneurologian erikoislääkäri
  • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
  • fysioterapeutti
  • sosiaalityöntekijä, sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaineena kuntoutustiede).

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?