Downin oireyhtymä, lasten perhekurssi | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Downin oireyhtymä, lasten perhekurssi

Downin oireyhtymä -perhekurssi soveltuu lapselle,

  • jolla on todettu Downin oireyhtymä
  • joka on alle kouluikäinen (yli 1-vuotias), koulunsa aloittava, alakoululainen tai yläkoulunsa aloittava 
  • jonka toimintakyky vastaa lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisen lapsen toimintakykyä.

Kurssi ei sovellu lapselle, jonka sairaus estää ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen tai jonka toimintakyky vastaa vaikeasti tai syvästi kehitysvammaisen lapsen toimintakykyä.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • alle kouluikäiset ja koulunsa aloittavat
  • alakoululaiset ja yläkoulunsa aloittavat.

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään

Käytä hakusanaa ”Downin oireyhtymä”.

Kuntoutuskurssihaku

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen vammasta huolimatta. Lisäksi kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kuntoutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 5 vuorokautta.

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan yhdessä lapsen kanssa. Perhekurssille osallistuvat pääsääntöisesti 1–2 läheistä aikuista ja 1-2 sisarusta. Alle 2-vuotias sisarus voi osallistua aina perhekuntoutukseen.  Jos lapsella on edellä mainittua enemmän yli 2-vuotiaita sisaruksia, Kela arvioi, onko heidän osallistumisensa perusteltua lapsen kuntoutumisen kannalta. Samalla selvitämme palveluntuottajalta, voiko palveluntuottaja toteuttaa kuntoutuksen useammalle sisarukselle.

Perhe voi yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

Palveluntuottaja on yhteydessä perheeseen ennen kuntoutusta ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • lastentautien tai lastenneurologian erikoislääkäri
  • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
  • fysioterapeutti
  • sosiaalityöntekijä, sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja tai yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaineena kuntoutustiede)

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 4.10.2023

Mitä mieltä olet sivusta?