Harvinaiset kehitysvammat, lasten perhekurssi

Perhekurssi soveltuu lapselle

 • joka on alakoululainen tai alle kouluikäinen (yli 1-vuotias)
 • jolla on todettu harvinainen kehitysvamma
 • jonka toimintakyky vastaa lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisen lapsen toimintakykyä
 • jolla on tarve moniammatilliseen kurssimuotoiseen kuntoutukseen.

Kurssi ei sovellu lapselle, jonka sairaus estää ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen tai jonka toimintakyky vastaa vaikeasti tai syvästi kehitysvammaisen lapsen toimintakykyä.

Kuntoutusta järjestetään lapsille, joilla on

 • FASD
 • Fragile-X-oireyhtymä
 • Prader Willin oireyhtymä
 • 22q11.2-deleetio-oireyhtymä (CATCH-22).

Kaikki ikäryhmät ovat samalla kurssilla.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen vammasta huolimatta. Lisäksi kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kuntoutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 5 vuorokautta.

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan yhdessä lapsen kanssa. Perhekurssille osallistuu 1–2 läheistä aikuista ja enintään 2 sisarusta. Jos kuntoutukseen osallistuvia sisaruksia on tulossa kurssille tätä enemmän, Kela ottaa palveluntuottajaan yhteyttä, jotta voidaan sopia käytännön järjestelyistä ja varmistaa riittävät tilat. Perhe voi yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

 

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

 • lastentautien tai lastenneurologian erikoislääkäri
 • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
 • fysioterapeutti
 • sosiaalityöntekijä tai sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja tai yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaine kuntoutustiede).

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Kurssille hakeminen

Näin haet kurssille

Lue lisää