Harvinaiset kehitysvammat, lasten perhekurssi | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Harvinaiset kehitysvammat, lasten perhekurssi

Perhekurssi soveltuu lapselle,

 • jolla on todettu jokin seuraavista:
  • FASD
  • Fragile-X-oireyhtymä
  • Prader Willin oireyhtymä
  • 22q11.2-deleetio-oireyhtymä (CATCH-22)
 • joka on alle kouluikäinen (yli 1-vuotias), koulunsa aloittava, alakouluikäinen tai yläkoulunsa aloittava
 • jonka toimintakyky mahdollistaa täysipainoisen osallistumisen perhekurssille
 • jonka toimintakyky vastaa lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisen lapsen toimintakykyä.

Kurssi ei sovellu lapselle, jonka sairaus estää ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen tai jonka toimintakyky vastaa vaikeasti tai syvästi kehitysvammaisen lapsen toimintakykyä.

Kuntoutusta järjestetään lapsille, joilla on
•    FASD
•    Fragile-X-oireyhtymä
•    Prader Willin oireyhtymä
•    22q11.2-deleetio- tai duplikaatio-oireyhtymä.

Kaikki ikäryhmät osallistuvat samalle kurssille. 

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään

Käytä hakusanaa ”FASD”, ”Fragile-X”, ”Prader-Willi”,  ”CATCH-22” tai ” 22q11”.

Kuntoutuskurssihaku

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen vammasta huolimatta. Lisäksi kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kuntoutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 5 vuorokautta.

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan yhdessä lapsen kanssa. Perhekurssille osallistuu pääsääntöisesti 1–2 läheistä aikuista ja 1-2 sisarusta. Alle 2-vuotias sisarus voi osallistua aina perhekuntoutukseen.  Jos lapsella edellä mainittua enemmän yli 2-vuotiaita sisaruksia, Kela arvioi, onko heidän osallistumisensa perusteltua lapsen kuntoutumisen kannalta. Samalla selvitämme palveluntuottajalta, voiko palveluntuottaja toteuttaa kuntoutuksen useammalle sisarukselle.

Perhe voi yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

Palveluntuottaja on yhteydessä perheeseen ennen kuntoutusta ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

 • lastentautien tai lastenneurologian erikoislääkäri
 • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
 • fysioterapeutti
 • sosiaalityöntekijä, sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja tai yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaine kuntoutustiede).

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 19.6.2023