Vuositulo

Kuntoutusraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. 

Voit arvioida kuntoutusrahasi määrän laskurilla.

Palkkatulot

Vuosituloon lasketaan palkkatulot, jotka on maksettu tarkastelujakson aikana. Kela saa yleensä palkkatiedot tulorekisteristä, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.

Työnantajilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Voit tarkistaa työnantajasi ilmoittamat tiedot www.vero.fi/tulorekisteri -sivustolla. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jos tulotiedoissasi on mielestäsi puutteita tai virheitä, pyydä työnantajaasi korjaamaan tiedot tulorekisteriin. Et voi itse muuttaa tulorekisterin tietoja.

Esimerkki

Maijan oikeus kuntoutusrahaan alkaa 14.4.2020. Tarkastelujakso on 1.3.2019–29.2.2020. Tältä ajalta Maija on saanut palkkaa 2 500 e/kk (brutto) ja lomarahaa 1 125 e (brutto).

Vuosituloon lasketaan 12 kk x 2 500 e + 1125 e = 31 125 e.*

Kuntoutusrahan määrä on n. 65 e/arkipäivä.

*) Vuositulosta tehdään 8 %:n vakuutusmaksuvähennys. 

Vakuutuspalkka

Jos olet työskennellyt tarkastelujaksolla ulkomailla ja työskentelysi ajalle on määritelty vakuutuspalkka, se huomioidaan vuositulossa todellisen maksetun palkan sijaan.  

Osakuntoutusrahan maksaminen

Sinulle voidaan maksaa osakuntoutusrahaa, jos pystyt työskentelemään kuntoutuspäivänä, mutta työaikaasi on kuntoutukseen osallistumisen vuoksi lyhennetty vähintään 40 % normaalista päivittäisestä työajastasi. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta.

Kuntoutusrahan maksaminen työnantajalle

Jos työnantajasi maksaa sinulle kuntoutuksen ajalta palkkaa, kuntoutusraha maksetaan yleensä työnantajalle palkkaa vastaavalta osalta. Edellytyksenä on, että kuntoutusrahan maksamisesta työnantajalle on sovittu työsuhteen ehdoissa.

YEL- ja MYEL-työtulo

Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.

Jos YEL- tai MYEL-työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo. Voit arvioida kuntoutusrahasi määrän laskurilla.

Esimerkki

Liisan oikeus kuntoutusrahaan alkaa 15.2.2020. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2019. YEL-työtulon määrä on 20 000 e/vuosi.

Vuosituloon lasketaan YEL-työtulo. 

Kuntoutusrahan määrä on n. 46 e/arkipäivä.*

*) Arvio.

Sivutoiminen yrittäjä

Jos olet ns. sivutoiminen yrittäjä eli toimit yrittäjänä ja olet samaan aikaan palkkatyössä toisella työnantajalla, vuosituloon otetaan huomioon sekä palkkatulo että YEL- ja MYEL -vakuutuksen työtulo.

Kuntoutusraha apurahansaajalle

Jos saat apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan ja sinulla on apurahaan perustuva MYEL-vakuutus Melasta, vuositulosi lasketaan MYEL-vakuutuksen työtulon mukaan.

Jos et ole apurahastasi MYEL-vakuuttamisvelvollinen, apurahaasi ei lasketa mukaan vuosituloon.'

Osakuntoutusrahan maksaminen

Sinulle voidaan maksaa osakuntoutusrahaa, jos pystyt työskentelemään kuntoutuspäivänä, mutta työaikaasi on kuntoutukseen osallistumisen vuoksi lyhennetty vähintään 40 % normaalista päivittäisestä työajastasi. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta.

Takautuvasti tarkastelujaksolle myönnetyt etuudet 

Jos sinulle päätöksen antamisen jälkeen myönnetään takautuvasti tarkastelujaksolle etuus, joka huomioidaan vuositulossa, ota yhteyttä Kelaan ja kerro tästä. Näin voimme laskea päivärahasi määrän uudelleen ja huomioida etuuden vuositulossa. 

Etuuksien perusteella laskettu vuositulo

Kuntoutusraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo voidaan laskea  tiettyjen saamiesi etuuksien perusteella.

Määriteltäessä etuusperusteista vuosituloa

 • lasketaan etuuksien keskimääräinen päiväkohtainen määrä, josta
 • määritellään etuusperusteinen vuositulo, joka edelleen
 • suhteutetaan vuositulon osaksi huomioon otettujen etuuksien myöntöajan mukaan.

Etuusperusteisessa tulossa huomioidaan vain seuraavat etuudet, joiden myöntöaika kohdistuu 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolle:

 • työttömyysetuus
 • vuorottelukorvaus
 • sairauspäiväraha
 • YEL-päiväraha ja Mela-sairauspäiväraha
 • osasairauspäiväraha
 • vanhempainpäiväraha
 • erityishoitoraha
 • luovutuspäiväraha
 • Kelan kuntoutusraha
 • työeläkelakien mukainen kuntoutusraha tai kuntoutuskorotus
 • työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke
 • kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke
 • työkyvyttömyyseläkettä täydentävä takuueläke
 • aikuiskoulutustuki
 • kansanedustajan sopeutumiseläke tai sopeutumisraha
 • opintoraha.

Työnantajalle maksettua etuutta ei lasketa vuosituloon, koska olet samalta ajalta saanut vuosituloon huomioitavaa palkkaa.

Esimerkki

Pekan oikeus kuntoutusrahaan alkaa 14.2.2020. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2019.  Pekka on saanut tältä ajalta ansiosidonnaista päivärahaa 60,00 e/päivä 5 päivänä viikossa.

Keskimääräisen ansiosidonnaisen päivärahan perusteella kuntoutusrahan määrä on n. 52 e/päivä*. Kuntoutusrahaa maksetaan 6 päivältä viikossa.

*) Arvio.

Ansionmenetyskorvaukset

Vuosituloon lasketaan tarkastelujakson ajalle myönnetty korvaus ansionmenetyksestä, kun sen perusteena on

 • työtapaturma
 • ammattitauti
 • liikennevahinko
 • potilasvahinko
 • sotilastapaturma
 • tartuntatautilain mukainen tartuntatauti (tartuntatautipäiväraha).

Korvaukset ansionmenetyksestä huomioidaan sen suuruisina kuin ne on myönnetty.

Korvausta ei yleensä lasketa vuosituloon, jos maksu jatkuu samanaikaisesti myönnettävän Kelan etuuden kanssa. Työnantajalle maksettua korvausta ei lasketa vuosituloon, koska olet samalta ajalta saanut vuosituloon huomioitavaa palkkaa.

Lue lisää