Läkarens roll | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Läkarens roll vid handläggningen

En stor del av FPA-förmånerna som t.ex. sjukvårdsersättningar, sjukdagpenningar, rehabilitering, handikappförmåner och sjukpensioner beviljas på grund av sjukdom eller handikapp. Förutsättningarna för beviljandet av dessa förmåner bestäms i lagen.

De sakkunnigläkare som FPA använder sig av är professionella i försäkringsmedicinska frågor. De avgör behovet av rehabilitering och vård på basis av sökandens hälsotillstånd och arbets- och funktionsförmåga. FPA-läkaren ger ett försäkringsmedicinskt utlåtande om att förutsättningarna till att få förmånen beviljad uppfylls.

FPA-läkaren kan varken bevilja eller avslå en förmån. Beslutet görs av en tjänsteman som har rätt av avgöra ärendet. I avgörandet tas ställning till huruvida förutsättningarna för ett beviljande uppfylls.

FPA-läkaren ger ett utlåtande till följande förmånsansökningar:

 • dagpenning och partiell dagpenning i enlighet med sjukförsäkringslagen
 • handikappbidrag för personer under 16 år
 • handikappbidrag för personer över 16 år
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • yrkesinriktad rehabilitering för personer med försämrad arbetsförmåga
 • krävande medicinsk rehabilitering
 • rehabilitering enligt prövning
 • rehabiliteringspenning för ungdomar
 • läkemedelsersättningar
 • sjukvårdsersättningar
 • specialvårdspenning
 • särskild graviditetspenning
 • sjukpension och rehabiliteringsstöd
Senast ändrad 25.9.2023

Vad tycker du om sidan?