Handläggningen av ansökningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Handläggningen av ansökningar

När din ansökan kommer till FPA registreras den. När ansökan har registrerats kontrollerar handläggaren om alla nödvändiga uppgifter och bilagor finns med i ansökan.

Om allting är i sin ordning kan handläggningen av din ansökan börja. Om det saknas uppgifter eller bilagor tar handläggaren kontakt och ber dig komplettera ansökan.

I allmänhet handläggs ansökningarna i den ordning som de har kommit till FPA.

I fråga om utkomststöd behandlar FPA den del av din ansökan som gäller grundläggande utkomststöd. Läs mer om handläggningen av ansökningar om utkomststöd.

När inleds ett ärende?

En ansökan registreras hos FPA den dag den kommer in, även om det saknas uppgifter eller bilagor i ansökan. Ankomstdagen har betydelse, eftersom den tid för vilken en förmån kan betalas retroaktivt räknas från ankomstdagen.

Ett ärende inleds när FPA tar emot en ansökan.

  • När du skickar in en ansökan i MittFPA inleds ärendet genast.
  • Om du skickar ansökan per post, inleds ärendet den dag då ansökan kommer in.
  • Om ansökan kan lämnas in någon annanstans än hos FPA, betraktas ärendet som inlett också hos FPA den dag då ansökan lämnades in.

Exempelvis inleds ett pensionsärende hos FPA den dag då ansökan om pension lämnas in till en arbetspensionsanstalt eller något av dess serviceställen eller till en utländsk försäkringsinrättning.

Vad händer om det saknas uppgifter i ansökan?

FPA ansvarar för att se till att de utredningar som behövs för att fatta beslut i ett ärende finns hos FPA. Om uppgifterna i din ansökan inte är tillräckliga ber FPA dig lämna in de uppgifter som behövs.

FPA ber om ytterligare uppgifter per telefon, genom ett meddelande i MittFPA eller per brev. När FPA ringer upp kommer samtalet från numret 020 692 219 eller 020 634 1611. Det lönar sig att spara de här numren i telefonens minne.

Du får en tidsfrist inom vilken de begärda uppgifterna ska lämnas in. Om du inte lämnar in uppgifterna inom utsatt tid, kan FPA avgöra ärendet utifrån de uppgifter som FPA har till sitt förfogande. FPA kan också själv skaffa sådan ytterligare utredning som FPA enligt lag eller förordning har rätt att få.

Behandlingen av din ansökan avslutas när den som avgör ansökan meddelar ett beslut i ärendet.

Läs mer

Senast ändrad 2.3.2023