Utlandsresa och läkemedelsersättning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Läkemedel och resor

FPA kan betala ersättning för läkemedel för den tid du vistas utomlands om du omfattas av den finska sjukförsäkringen under din utlandsvistelse.

Du kan på apoteket på en och samma gång köpa och få ersättning för högst en läkemedelsmängd som behövs för 3 månader. I fråga om särskilt dyra läkemedel kan du på en och samma gång köpa och få ersättning för en mängd som motsvarar högst 1 månads behandling. Ett läkemedel anses vara särskilt dyrt då minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt för en (1) förpackning är högre än 1 000 euro.

Om du för din utlandsresa köper läkemedel för mer än 3 månader (i fråga om dyra läkemedel: för mer än i 1 månad) eller gör inköpet tidigare än tidsintervallerna mellan inköpen medger ska du först betala kostnaderna i sin helhet på apoteket och sedan söka ersättning hos FPA. Om du inte har möjlighet till det här ska du kontakta FPA.

Hur ofta kan man köpa och få ersättning för ett läkemedel?

Recepten med på resan

Ta med recepten eller utredningar om dem på resan. Då kan du vid behov bevisa i tullen att du har rätt att föra med dig läkemedel för personligt bruk.

Mer information om de dokument som behövs på resan:

Beakta också det här på resan

Låt läkemedlen vara kvar i sina originalförpackningar och packa ner dem i handbagaget.

Om en läkemedelsförpackning går sönder, försvinner, blir stulen eller förstörs på grund av att den förvaras på felaktigt sätt betalar FPA inte ersättning för en ny läkemedelsförpackning som köps i dess ställe.

Ta reda på begränsningarna för införsel i olika länder

Ta i god tid före resan reda på vilka begränsningar som gäller för införsel av läkemedel i det aktuella landet. Det lönar sig också att i förväg ta reda på regler och begränsningar i eventuella genomfartsländer.

Information om begränsningar i att föra in läkemedel och om vilka handlingar som behövs får du av tullmyndigheterna i destinationslandet och EU-ländernas nationella kontaktpunkter. Närmare information om begränsningarna kan du få till exempel av destinationslandets ambassad.

Tillbaka till Finland

När du återvänder till Finland kan du ta med dig läkemedel för eget bruk.

Läs mer

Senast ändrad 29.4.2024