Ersättning för läkemedel som köpts utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ersättning för läkemedel som har köpts utomlands

Hur du får ersättning för läkemedelskostnader som uppkommit utomlands beror bland annat på om du plötsligt har blivit sjuk eller om du har sökt vård utomlands (planerad vård). Med planerad vård avses att du reser till ett annat land för att använda hälso- och sjukvårdstjänster.

Ersättningen varierar dessutom beroende av vilket land det är fråga om.

Att plötsligt bli sjuk utomlands

Om du tillfälligt är i ett EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och måste kontakta en läkare på grund av akut sjukdom, kan du ansöka om ersättning hos sjukförsäkringsinstitutionen i landet i fråga. Det är lättare att sköta ärenden om du har med dig ett giltigt europeiskt sjukvårdskort.

Om du inte ansöker om eller får ersättning i det land som gett vården, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen betalas enligt det alternativ du väljer, antingen enligt finsk lagstiftning eller lagstiftningen i det land som har gett vården. Om det är fråga om ett annat nordiskt land betalas ersättningen alltid enligt lagstiftningen i det land som har gett vården.

Du väljer att få ersättning enligt finsk lagstiftning

FPA betalar på en och samma gång ersättning för högst den mängd läkemedel som behövs för 3 månader.

Om det är fråga om ett dyrt läkemedel betalar FPA ersättning för högst den mängd läkemedel som behövs för 1 månad. Ett läkemedel är dyrt om det på marknaden finns en förpackningsstorlek som kostar mer än 1 000 euro.

Läkemedelsköp som ersätts enligt lagstiftningen i Finland räknas in i initialsjälvrisken och årssjälvrisken.

Du väljer att få ersättning enligt lagstiftningen i det vårdgivande landet

FPA frågar det land som har gett dig vård hur stort ersättningsbeloppet är och betalar det till dig.

Läkemedelsköp som ersätts enligt lagstiftningen i det land som gett vården räknas inte in i initialsjälvrisken och årssjälvrisken.

Att plötsligt bli sjuk någon annanstans än i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland

Om du tillfälligt är utomlands någon annanstans än i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och du måste köpa läkemedel för behandlingen av en sjukdom, kan du inte få ersättning från FPA.

Planerad vård utomlands

Om du reser till ett annat EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland för att köpa läkemedel som du behöver för behandlingen av en sjukdom, kan du inte ansöka om ersättning hos sjukförsäkringsinstitutionen i landet i fråga. Däremot kan du i efterhand söka ersättning hos FPA.

Ersättning kan på en gång betalas högst för den mängd läkemedel som behövs för 3 månader. Om det är fråga om ett dyrt läkemedel kan FPA betala ersättning högst för den mängd läkemedel som behövs för 1 månad. Läkemedel är dyra om det finns en förpackning på marknaden som kostar över 1000 euro.

FPA ersätter inte läkemedel som har beställts från utlandet på nätet eller per post.

Belopp och utbetalning

FPA ersätter endast läkemedel som har ordinerats för behandling av sjukdom och som motsvarar läkemedel som ersätts i Finland. Huruvida läkemedlet är ett motsvarande läkemedel bedöms genom att jämföra läkemedelsformen (till exempel tablett eller lösning), läkemedelssubstansen och läkemedelssubstansens styrka. Hur stor ersättningen är påverkas av priset och förpackningsstorleken på det läkemedel som har köpts utomlands och av förpackningsstorleken, priset eller referenspriset på ett motsvarande läkemedel som man får ersättning för i Finland.

FPA betalar ersättning då initialsjälvrisken är betald.

  • Om ett motsvarande läkemedel hör till referensprissystemet i Finland, betalas ersättningen enligt läkemedlets inköpspris eller referenspris.
  • Om ett motsvarande läkemedel inte hör till referensprissystemet i Finland, betalas ersättningen enligt läkemedlets inköpspris eller högst det pris som man i Finland har fastställt för läkemedlet.
  • Om motsvarande läkemedelspreparat har godkänts som specialersättningsgillt i Finland och du har rätt till specialersättning för läkemedel som har köpts utomlands.
  • Om du har betalat din årssjälvrisk kan du få tilläggsersättning för läkemedel som du har köpt utomlands.

Läs mer

Senast ändrad 14.2.2024