Ersättningsstatus för läkemedel | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ersättning för läkemedel

Du kan få ersättning för ett läkemedel som du har blivit ordinerad på recept för behandling av sjukdom och som ingår i ersättningssystemet.

Efter att du har betalat initialsjälvrisken i sin helhet får du i allmänhet ersättning för dina läkemedel genom direktersättning redan på apoteket. Apoteket drar av ersättningen från läkemedlets pris.

Om ditt läkemedel ingår i referensprissystemet betalas ersättningen enligt referenspriset för läkemedlet. Om läkemedlet är dyrare än referenspriset får du inte ersättning för den andel som överstiger referenspriset.

Bassalvor och kliniska näringspreparat hör inte till referensprissystemet. Du får alltid ersättning för dem enligt fullt pris.

Du får också ersättning för expeditionsavgiften (2,39 euro), som apoteket lägger till läkemedlets pris. 

Grundersättning för läkemedel

Du får grundersättning för ett läkemedel om läkemedelsprisnämnden har beviljat läkemedlet grundersättningsstatus. Grundersättningen är 40 % av läkemedlets pris eller av referenspriset.

Om läkemedelsprisnämnden har bestämt att grundersättning för ett läkemedel betalas bara för vissa indikationer, måste du separat ansöka om ersättningsrätt hos FPA.

Så här ansöker du om rätt till ersättning för ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel.

Specialersättning för läkemedel

För vissa läkemedel kan du få en specialersättning som är större än grundersättningen. Du måste ansöka om rätt till specialersättning separat hos FPA.

Så här ansöker du om rätt till specialersättning.

Du får specialersättning för ett läkemedel om läkemedelsprisnämnden har beviljat läkemedlet specialersättningsstatus.

  • Den lägre specialersättningen är 65 % av läkemedlets pris eller av referenspriset.
  • Den högre specialersättningen är 100 % av läkemedlets pris eller av referenspriset. Du betalar ändå en självrisk på 4,50 euro för varje läkemedel som du köper.

Ersättning för kliniska näringspreparat

Kliniska näringspreparat är ersättningsgilla om läkemedelsprisnämnden har beviljat preparatet ersättningsstatus. Ersättningen är 40 eller 65 % av preparatets pris.

Du får ersättning för ett kliniskt näringspreparat endast om FPA har beviljat dig rätt till ersättning.

Så här ansöker du om rätt till ersättning för ett kliniskt näringspreparat.

Söktjänsten för läkemedel

Se pris och ersättningsstatus för läkemedel samt likvärdiga preparat.

Söktjänsten för läkemedel

Ersättning för läkemedel för högst 3 månader

Vid ett köp får du ersättning för högst den mängd läkemedel som du behöver för 100 dagar, det vill säga för ungefär 3 månader. Apoteket räknar ut mängden läkemedel för 3 månader enligt den dos som har antecknats i receptet.

Mängden läkemedel kan ändå vara mindre beroende på vilka förpackningsstorlekar som är till salu.

Exempel 1: Du har blivit ordinerad ett läkemedel med doseringsanvisningen 1 tablett per dygn. Läkemedlet säljs i förpackningar med 100 tabletter respektive 30 tabletter. Du kan få ersättning för högst 100 tabletter per inköp.

Exempel 2: Du har blivit ordinerad ett läkemedel med doseringsanvisningen 0,5 tablett per dygn. Läkemedlet säljs i förpackningar med 100 tabletter respektive 30 tabletter. Du kan få ersättning för högst 30 tabletter per inköp.

Ersättning för dyra läkemedel för högst 1 månad

Om ditt läkemedel är dyrt, kan du vid ett köp få ersättning för en läkemedelsmängd för högst 1 månad.

Ett läkemedel är dyrt om det på marknaden finns en förpackning som kostar mer än 1 000 euro.

När kan jag köpa mer läkemedel med ersättning?

Du får ersättning för en ny sats läkemedel när du har använt de läkemedel som du köpte föregående gång nästan helt slut.

När du köper mer läkemedel får du ersättning för den nya satsen tidigast

  • 3 veckor innan den föregående satsen tar slut, när du föregående gång har köpt läkemedel för 3 månader
  • 2 veckor innan den föregående satsen tar slut, när du föregående gång har köpt läkemedel för 2 månader
  • 1 vecka innan den föregående satsen tar slut, när du föregående gång har köpt läkemedel för 1 månad eller kortare tid.

Apoteket räknar utifrån den dos som har antecknats i receptet ut om det har gått tillräckligt med tid sedan det senaste köpet och om du kan få direktersättning för en ny läkemedelssats.

Varför får jag inte ersättning för alla läkemedel?

FPA betalar ersättningar bara för sådana läkemedel som ingår i ersättningssystemet för läkemedel.

Du kan inte få ersättning för ett läkemedel om läkemedelsföretaget

  • inte har ansökt om att läkemedlet ska ingå i ersättningssystemet
  • inte har ansökt om förlängd tid för att läkemedlet ska ingå i ersättningssystemet
  • har ansökt om att läkemedlet ska ingå i ersättningssystemet, men läkemedelsprisnämnden har inte godkänt ansökan
  • har tagit bort läkemedlet från ersättningssystemet.

Läs mer

Senast ändrad 14.2.2024

Vad tycker du om sidan?