Anmäl förändringar som kan påverka ditt militärunderstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anmäl förändringar

Du minns väl att du snabbt måste meddela FPA om det inträffar sådana förändringar i dina omständigheter som kan påverka ditt militärunderstöd, t.ex. om

  • tjänstgöringen avbryts eller avslutas
  • den värnpliktiges eller en anhörigs inkomster förändras eller
  • underhållsskyldigheten för ett barn upphör eller det sker förändringar i vårdnaden.

FPA justerar militärunderstödet om det sker en förändring i understödsmottagarens eller en till understöd berättigad anhörigs omständigheter eller i behovet av understöd. En sådan förändring kan t.ex. vara att man börjar arbeta eller att ett barn föds. Justeringen görs från den dag förändringen inträffade. Om t.ex. anställningsförhållandet inleds eller barnet föds 16.5 justeras militärunderstödet fr.o.m. 16.5.

Militärunderstödet justeras inte till följd av en förändring i inkomsterna om inkomsten är av engångsnatur och i sin helhet är retroaktiv.

Utkomststöd är ett stöd som beviljas i sista hand

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA om alla inkomster, tillgångar och sociala förmåner som du har inte räcker till för de utgifter som är nödvändiga i det dagliga livet, såsom utgifter för mat och boende.

Läs mer

Senast ändrad 25.3.2024