Värnpliktig | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ska du börja din militärtjänst eller civiltjänst?

 1. Ta reda på om du, din partner eller ditt barn kan få militärunderstöd
  Militärunderstödet kan betalas som bostadsunderstöd, grundunderstöd, underhållsbidrag, särskilt understöd och räntor på studielån. 
  Läs om militärunderstödet.
 2. Sök militärunderstöd
  För militärunderstödet finns ingen retroaktiv ansökningstid. Du kan lämna in ansökan redan en månad innan du börjar din tjänstgöring. Om du har en partner som har rätt till militärunderstöd så ska hen ansöka för sin egen del. 
  Så här ansöker du om militärunderstöd.
 3. Meddela FPA om du avbryter tjänstgöringen
  Om du avbryter tjänstgöringen har du inte längre rätt till militärunderstöd. Meddela oss också om andra förändringar som kan inverka på militärunderstödet. 
  Meddela förändringar.
 4. Nu är det över!
  Utbetalningen av de stöd som du hade innan tjänstgöringen fortsätter inte automatiskt. Kom ihåg att ansöka om dem på nytt. Om du inte har ett arbete eller en studieplats ska du anmäla dig som arbetssökande hos AN-tjänsterna. 
  Gå till AN-tjänsternas webbplats.
 5. På väg till repetitionsövning?
  Även du som deltar i repetitionsövningar eller kompletterande tjänstgöring kan få militärunderstöd.

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 

Aktuellt

Henrik och Sonja sitter på soffan.

Ska du rycka in?

FPA ersätter kostnaderna för ditt boende om du inte längre bor i ditt föräldrahem och du har en stadigvarande egen adress, som Henrik, som påbörjade sin militärtjänstgöring i Vekarajärvi i juli.

Läs om Henriks erfarenheter (mittiallt.fi)
En värnpliktig knyter sin sko.

Se FPA:s tips när din käraste rycker in

Också anhöriga kan söka och få militärunderstöd.

Läs mer (mittiallt.fi)