Inkomsternas inverkan på militärunderstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Inkomsternas inverkan

Möjligheten att få militärunderstöd påverkas av de nettoinkomster som den värnpliktige och anhöriga som är berättigade till understöd har. Understödets belopp minskar med ett belopp som motsvarar nettoinkomsterna.

Löne- och företagarinkomster för värnpliktiga har emellertid ett skyddat belopp på 300 euro/mån. Den skyddade delen är det belopp som en värnpliktig kan ha i lön eller företagsinkomst per månad utan att det påverkar militärunderstödets belopp.

Exempel om inkomsternas inverkan

Alex, som inleder sin militärtjänstgöring, betalar 750 euro/mån. i hyra för sin bostad. Han ansöker om militärunderstöd för hyran. På fritiden har Alex ströjobb och tjänar ca 400 euro/mån. efter skatt. Tack vare det skyddade beloppet på 300 euro inverkar endast 100 euro av Alex lön på militärunderstödets belopp. Han får 650 euro/mån. i militärunderstöd. 

Som inkomster beaktas

  • löneinkomster (inkl. naturaförmåner) som har minskats med skatter samt arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter
  • inkomster av näringsverksamhet enligt arbetsinkomsten för FöPL-försäkringen
  • inkomster av jordbruk enligt arbetsinkomsten för LFöPL-försäkringen
  • sociala förmåner som har minskats med skatter
  • andra än nedan uppräknade nettoinkomster.

Som inkomster beaktas inte

Förmögenhet

Förmögenhet eller avkastning av förmögenhet inverkar inte på rätten till militärunderstöd eller på dess belopp.