Mitä kuntoutus on? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Mitä kuntoutus on?

Kuntoutus voi auttaa, jos sairaus tai vamma vaikeuttaa opiskeluasi, työtäsi tai itsenäistä selviytymistäsi elämän eri vaiheissa. Kuntoutus perustuu yksilölliseen ja tavoitteelliseen suunnitelmaan. Jotta voit saada Kelan kuntoutusta, tarvitset lääkäriltä lausunnon sairauden tai vamman aiheuttamasta kuntoutustarpeesta. Nuorten ammatillisena kuntoutuksena järjestettäviä palveluita voit hakea myös ilman todettua sairautta, jos olet 16–29-vuotias ja toimintakykysi on olennaisesti heikentynyt. Lue lisää nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta

Kelan järjestämä kuntoutus on sinulle yleensä maksutonta. Kuntoutuksen ajalta sinulla saattaa olla oikeus myös kuntoutusrahaan.

Kuntoutuksen tavoitteet, kesto ja myönnettävät palvelut määräytyvät tarpeidesi mukaan. Vaihtoehtoja on muutaman päivän kuntoutustarpeen arvioinnista pidempiaikaiseen kuntoutukseen.

Kuntoutuksellasi voi olla esimerkiksi seuraavia tavoitteita:

 • fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja palauttaminen
 • sopivan koulutus- tai ammattialan valitseminen
 • opintojen loppuun saattaminen
 • työelämässä jatkaminen tai työelämään pääseminen
 • sopeutuminen elämään sairauden tai vamman kanssa.

Tavoitteitasi tukevia kuntoutustoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:

 • kuntoutuspsykoterapia
 • koulutus
 • työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus
 • ammatilliset kuntoutuskurssit
 • kuntoutus - ja sopeutumisvalmennuskurssit eri sairausryhmille
 • erilaiset terapiat osana vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Missä kuntoutusta järjestetään?

Kelan kuntoutusta toteuttavat kuntoutukseen erikoistuneet yritykset, kuntoutuslaitokset, vammaisjärjestöt, oppilaitokset ja yksityiset terapeutit. Kuntoutuspalveluja on tarjolla sekä alueellisesti että valtakunnallisesti, jolloin saatat joutua matkustamaan kauemmaksikin. Terapioita voidaan tarvittaessa toteuttaa myös kotonasi tai muussa arjen ympäristössäsi.

Voit tutustua Kelan kuntoutusta toteuttaviin palveluntuottajiin palveluntuottajahaulla.

Kela arvioi kuntoutuksen hyötyjä

Kela kerää asiakkailta ja kuntoutuksen palveluntuottajilta tietoa kuntoutuksen hyödyistä ja kehittää kuntoutuspalveluitaan kerättyjen tietojen perusteella.

Lue lisää kuntoutuksen hyödyn arvioinnista (Kumppanit-osio).

Muu kuin Kelan kuntoutus

Kuntoutusta järjestävät Kelan lisäksi esimerkiksi julkinen terveydenhuolto (terveyskeskukset ja sairaalat), työterveyshuolto, kunnan sosiaalipalvelut ja vammaisjärjestöt. Jos osallistut näiden tahojen järjestämään kuntoutukseen, sinun kannattaa selvittää, voitko saada sen ajalta kuntoutusrahaa Kelasta.

Ammatillista kuntoutusta järjestävät myös työeläkelaitokset. Voit tiedustella lääkäriltäsi tai Kelasta, kenen järjestämää kuntoutusta voit hakea. Sinut ohjataan asianmukaiseen kuntoutukseen, jos tarvitsemasi kuntoutuksen järjestäminen ei kuulu Kelalle.

Jos sinulle on sattunut tapaturma (esim. työtapaturma tai liikenneonnettomuus) tai sinulla on ammattitauti, vakuutusyhtiö yleensä korvaa kuntoutuksen.

Lue  lisää

Sivu päivitetty 21.2.2024