Etäkuntoutus | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Etäkuntoutus

Etäkuntoutus on ammattilaisen ohjaamaa kuntoutusta, joka toteutetaan verkkoyhteyden välityksellä, kuvapuheluina tai ajasta riippumattomana verkkokuntoutuksena.  Etäkuntoutuksessa kuntoutuksen ammattilainen tai moniammatillinen tiimi ohjaa asiakasta kohti asiakkaan yksilöllisiä tavoitteita. 

Etäkuntoutusta käytetään perinteisen kasvokkaisen kuntoutuksen rinnalla ja sen on todettu olevan yhtä tuloksellista kuin kasvokkainen kuntoutus. Etäkuntoutuksen avulla kuntoutus tulee osaksi asiakkaan omaa arkea ja edistää omakuntoutusta.  

Etäkuntoutus toteutetaan verkkoyhteyden välityksellä reaaliaikaisina kuvapuheluina, ajasta riippumattomana verkkokuntoutuksena tai molempina. 

Etäkuntoutus voi sisältää

  • kuvapuheluita, joissa kuntoutuksen asiantuntija ja asiakas näkevät toisensa
  • kuntoutuksen asiantuntijan ohjaamaa verkkokuntoutusta asiakkaalle sopivana ajankohtana
  • etäkuntoutuspäiviä, jotka sisältävät kuvapuheluita ja verkkokuntoutusta.

Etäkuntoutukseen osallistuminen ei vaadi erillistä tekniikkaa. Tavallinen tietokone, tabletti tai älypuhelin riittää. Osassa kurssipalveluita kuntoutuksen palveluntuottaja lainaa asiakkaalle etäkuntoutuksessa käytettävän laitteen, jos asiakkaalla ei ole omaa laitetta.

Asiakas saa palveluntuottajalta perehdytystä etäkuntoutukseen, eikä etäkuntoutukseen osallistuminen edellytä erityisiä tietoteknisiä taitoja.

Kuntoutuksen palveluntuottajat vastaavat etäkuntoutuksen tietoturvallisuudesta, tietosuojasta ja yksityisyydensuojasta. Lisätietoa tietoturva-asioista etäkuntoutuksessa saa kuntoutuksen palveluntuottajalta.

Lue lisää