Miten haet Kelan kuntoutukseen? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Miten haet kuntoutukseen?


Jotta voit hakea kuntoutusta, tarvitset lääkäriltä lausunnon sairauden tai vamman aiheuttamasta kuntoutustarpeesta. Nuoren ammatillista kuntoutusta voit hakea ilman lääkärinlausuntoa.

  1. Hakeudu ensin lääkärin vastaanotolle joko terveysasemalle, opiskelijaterveydenhuoltoon, työterveyshuoltoon tai muualle. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta hakiessasi kuntoutussuunnitelma pitää laatia sinua hoitavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä. Keskustele lääkärin kanssa kuntoutustarpeistasi ja kuntoutumisen tavoitteista. Arvioikaa yhdessä, minkälaista kuntoutusta tarvitset. Tämän jälkeen saat häneltä lausunnon (lääkärinlausunto B), josta ilmenee sinulle suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.
  2. Kun lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma on laadittu, voit hakea Kelasta kuntoutusta. 
  3. Jos tarvitset tukea hakemuslomakkeen täyttämiseen, soita kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.
  4. Lähetä hakemus OmaKelassa tai postita hakemus liitteineen Kelaan.
  5. Kun Kela on käsitellyt hakemuksesi, saat siitä päätöksen. Päätös kuntoutuksestasi lähetetään myös tiedoksi palveluntuottajalle, milloin se toimii myös paikkavarauksena ja maksusitoumuksena.
  6. Käytännön järjestelyistä saat lisätietoa palveluntuottajalta.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021