Näin haet moniammatillista yksilökuntoutusta

  1. Hakeudu ensin lääkäriin. Arvioikaa yhdessä kuntoutuksesi tarpeellisuus. Tarvittaessa lääkäri suosittaa kuntoutusta ja kirjoittaa lausunnon (lääkärinlausunto B), jotta voit hakea kuntoutusta.
  2. Täytä ja tulosta hakemuslomake Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132).
  3. Liitä hakemukseesi lääkärinlausunto B, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakykysi sekä lisäksi se, mitä kuntoutusta suositellaan ja mitkä ovat kuntoutuksen syyt ja tavoitteet.
  4. Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun Viestit-toiminnon kautta. Kirjaudu asiointipalveluun verkkotunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  5. Asiointipalvelussa näet, onko hakemuksesi ratkaistu. Saat ratkaisusta myös kirjallisen päätöksen. Päätös kuntoutuksestasi lähetetään myös tiedoksi palveluntuottajalle, milloin se toimii paikkavarauksena ja maksusitoumuksena. Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Moniammatillista yksilökuntoutusta myönnetään myös vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tutustu vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksiin.

Lue lisää