Muun kuntoutuksen ajalta | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutusraha muun kuntoutuksen ajalta

Kuntoutusrahaa maksetaan myös muun kuin Kelan järjestämän kuntoutuksen ajalta.

Työterveyshuollon järjestämä varhaiskuntoutus

Voit saada kuntoutusrahaa, jos työterveyshuolto on todennut, että tarvitset varhaiskuntoutusta, ja tehnyt sinulle kuntoutuspäätöksen. Kuntoutusrahan myöntäminen edellyttää, että työnantajasi osallistuu kuntoutuksen kustannuksiin.

Kuntoutus voi olla esimerkiksi

  • kuntoremonttikurssi
  • työkokeilu omalla työpaikalla
  • lääkinnällinen kuntoutus esimerkiksi kuntoutuslaitoksessa
  • päihdekuntoutusjakso.

Hyvinvointialueen järjestämä kuntoutus

Kela voi maksaa kuntoutusrahaa hyvinvointialueen järjestämän kuntoutuksen ajalta. Kuntoutuspäätöksen tai kuntoutuksen maksusitoumuksen voi antaa esimerkiksi sairaala, terveyskeskus tai sosiaalitoimi.

Kuntoutus voi olla esimerkiksi:

  • lääkinnällinen kuntoutusjakso (esim. kuntoutuslaitoksessa tai sairaalan poliklinikalla)
  • kuntoutustutkimus tai työkokeilu
  • sopeutumisvalmennuskurssi
  • kehitysvammaisen perhekuntoutus
  • perhekuntoutus lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai päihdekuntoutuksena
  • yksilöllinen päihdekuntoutus.