Neuropsykologisk rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Neuropsykologisk rehabilitering

Syftet med neuropsykologisk rehabilitering är att främja arbets- och studieförmågan, stödja studieframgången och göra det lättare att stanna kvar eller komma ut i arbetslivet eller att återgå till arbetslivet.

Du kan få neuropsykologisk rehabilitering om du är mellan 16 och 67 år och din arbets-, studie- eller funktionsförmåga begränsas av till exempel

  • läs- och skrivsvårigheter eller gestaltningssvårigheter som har samband med utvecklingsrelaterade störningar
  • uppmärksamhetsstörning (ADHD)
  • multisymptomatiska utvecklingsrelaterade störningar.

Neuropsykologisk rehabilitering kan också behövas efter

  • stroke
  • hjärnskada
  • hjärninflammation
  • andra sjukdomar som skadar det centrala nervsystemet.

Neuropsykologisk rehabilitering -serviceproducenter

Se uppgifter om serviceproducenter som erbjuder neuropsykologisk rehabilitering.  Sök en serviceproducent som har rätt att ge 
rehabilitering enligt prövning.

Serviceproducenter 

FPA beviljar stöd för ett år åt gången. Du kan få neuropsykologisk rehabilitering ersatt av FPA i högst 3 år.

För att neuropsykologisk rehabilitering ska kunna inledas förutsätts alltid en neuropsykologisk undersökning. I undersökningen klarläggs vilken typ av särskilda svårigheter det är fråga om samt de utvecklingsrelaterade inlärningssvårigheternas eller de neuropsykologiska störningarnas omfattning, svårighetsgrad och behandlingsbarhet samt vilka olägenheter de medför.

Rehabiliteringen genomförs enligt en plan som grundar sig på ett undersökningsutlåtande av en neuropsykolog och ett utlåtande av en specialistläkare. Planen ska vara godkänd av FPA. Rehabiliteringen genomförs i regel som individuell rehabilitering men den kan också genomföras i grupp. Behovet av grupprehabilitering bedöms i samband med den neuropsykologiska undersökningen.

Läs mer

Senast ändrad 21.7.2023