Så här ansöker du neuropsykologisk rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om neuropsykologisk rehabilitering

 1. Fyll i blanketten för ansökan om rehabiliterande psykoterapi/neuropsykologisk rehabilitering KU 131r (pdf).
  • Spara den tomma blanketten på din enhet. Ansökan ska inte ifyllas direkt i webbläsaren, eftersom en del av uppgifterna då kan gå förlorade.
  • Öppna blanketten i Adobe Reader och fyll i den.
  • Anteckna i blanketten namnet på den neuropsykolog som ger rehabiliteringen. Du kan söka neuropsykologer i tjänsten för sökning av serviceproducent.
  • Spara den ifyllda ansökan på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
 2. Bifoga till din ansökan
  • ett utlåtande av en neuropsykolog grundat på en neuropsykologisk undersökning
  • ett läkarutlåtande B eller en rehabiliteringsplan av en neurolog, barnneurolog, foniater, psykiater, ungdomspsykiater eller barnpsykiater.
 3. Skicka in ansökan i MittFPA:
  • Logga in i MittFPA. Gå till Gör ansökan.
  • Välj Sjukdom och rehabilitering och Rehabilitering – gör ansökan.
  • Lägg till ansökningsblanketten från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar en ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.

Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

 • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten.

Ansökningstid

Sök rehabilitering innan rehabiliteringen inleds. Om rehabiliteringen redan har inletts kan beslut fattas tidigast från början av ansökningsmånaden. I undantagsfall kan rehabilitering ersättas retroaktivt för 6 månader.

Beslutet får inte överklagas.

Fortsatt terapi

När du ansöker om fortsatt stöd behövs som bilaga i ansökan ett nytt läkarutlåtande B eller en ny rehabiliteringsplan av en specialistläkare. Även den läkare som har helhetsansvaret för din vård (t.ex. en företagsläkare eller en hvc-läkare) kan skriva ett utlåtande som underlag för beslutet om fortsatt rehabilitering.

Du behöver ytterligare ett utlåtande av den neuropsykolog som gett rehabiliteringen om den rehabilitering som redan genomförts.

Läs mer