Ersättningens belopp | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ersättningens belopp

Maximal ersättning för neuropsykologisk rehabiliteringeuro/besök
Individuell terapi60,55

Individuell terapi, handledning för föräldrar

60,55

Gruppterapi42,05
Gruppterapi, handledning för föräldrar42,05
Arvode för utlåtande22,71
Den maximala ersättningen  är ofta lägre än det arvode som terapeuten tar ut och då blir du tvungen att betala en del av kostnaderna själv.

 

Senast ändrad 22.4.2021