Nuoren elo -kurssi | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Nuoren elo -kurssi

Nuoren elo -kurssi soveltuu sinulle, jos

 • olet 16–29 -vuotias
 • sinulla on diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus tai ahdistuneisuushäiriö
 • mielenterveyden häiriö rajoittaa opiskelu-, työ- tai toimintakykyäsi
 • haluat osallistua kuntoutukseen, joka toteutetaan yksilötapaamisina ja etäkuntoutuksena.

Nuoren elo -kurssi ei sovellu sinulle, jos

 •  sinulla on vaikea mielenterveyden häiriö, kuten vaikea masennus tai vakavia psyykkisiä oireita
 • hoitamaton päihdeongelma
 • tavoitteenasi ei ole opiskelu- tai työelämään siirtyminen tai siellä jatkaminen.

Kurssi järjestetään ruotsiksi etäkuntoutuskurssina

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään.

Käytä hakusanaa "nuoren elo-kurssi"

Kuntoutuskurssihaku

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi ja arjessa selviytymiseen. Kurssilla pyritään lisäämään voimavarojasi ja valmiuksiasi niin, että pystyisit monipuolisesti osallistumaan toimintoihin omassa elinympäristössäsi ja yhteiskunnassa.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään kasvokkaisen kuntoutuksen ja etäkuntoutuksen yhdistelmänä. Palveluntuottaja lainaa sinulle tarvittaessa laitteen etäkuntoutukseen osallistumista varten. Etäkuntoutus ei vaadi erityisiä tietoteknisiä taitoja ja saat palveluntuottajalta perehdytyksen etäkuntoutukseen.

Kuntoutukseen sisältyy 5 yksilötapaamista, jotka voidaan järjestää palveluntuottajan tiloissa tai sinulle tutussa arjen ympäristössä.

Etäkuntoutus toteutetaan

 • verkkokuntoutuksena sinulle sopivana ajankohtana
 • ryhmämuotoisina etäkuntoutuspäivinä, jotka sisältävät kuvapuheluita ja verkkokuntoutusta. Etäkuntoutuspäivän ajalta voit hakea Kelasta kuntoutusrahaa.

Palveluntuottaja on yhteydessä sinuun ennen kuntoutusta, kuntoutusjaksojen välissä ja kuntoutuksen jälkeen.

Nuoren aikuinen läheinen voi osallistua yksilötapaamisiin yhteisesti sovitulla tavalla.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

 • psykologi tai psykoterapeutti
 • sairaanhoitaja tai toimintaterapeutti
 • sosiaalityöntekijä, sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja.

Kurssille hakeminen

Näin haet kurssille

Lue lisää

 

Sivu päivitetty 29.5.2024