Anmälan av prisuppgifter till Läkemedelsdatabasen | Om FPA | FPAGå till innehållet

Anmälan av prisuppgifter till Läkemedelsdatabasen

Läkemedelsdatabasen är en del av Kanta-tjänsterna.

Bestämmelser om Läkemedelsdatabasen finns i lagen om elektroniska recept. Läkemedelsdatabasen innehåller nödvändiga och aktuella uppgifter för förskrivningen och expedieringen av läkemedelspreparat. På uppdrag av FPA ansvarar Pharmaca Health Intelligence Oy (tidigare Lääketietokeskus Oy) från och med 1.3.2015 för den tekniska administrationen av Läkemedelsdatabasen.

Innehavaren av försäljningstillstånd, tillverkaren eller importören ska meddela Pharmaca Health Intelligence Oy uppgifter om läkemedelspriser senast den åttonde vardagen före den 1 och 15 dagen i månaden före kl. 16.00. Pharmaca Health Intelligence Oy har gett företagen detaljerad information om anmälningstiderna samt anvisningar om anmälningsförfarandet, som ska iakttas.

Priserna i Läkemedelsdatabasen fastställs utifrån de priser som anmälts innan tidsfristen löpt ut. Den som meddelar prisuppgifterna ansvarar för att priserna är korrekta.

Tidtabellen för anmälan till Läkemedelsdatabasen gäller inte kvartalsanmälningar av priser för sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat och preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet enligt referensprissystemet, som FPA gett separata anvisningar om.

Läs mer

Senast ändrad 14.4.2023

Vad tycker du om sidan?