Minneslista för läkemedelsföretag gällande prisanmälningar | Om FPA | FPAGå till innehållet

Minneslista för läkemedelsföretag gällande prisanmälningar

 1. Kontrollera uppgifterna om de utbytbara preparaten för ditt företag varje gång då Fimea ger ut sin förteckning över utbytbara läkemedelspreparat. Se fil som kan laddas ner till databaser (fimea.fi).
 2. Meddela eventuella korrigeringar och preciseringar till Fimea inom en vecka efter att förteckningen har publicerats. Se blanketter som ska fyllas i efter att försäljningstillstånd beviljats (fimea.fi).
 3. Kontrollera om preparatet omfattas av prisanmälningsförfarandet enligt läkemedelsutbytessystemet och referensprissystemet. I den förteckning som läkemedelsprisnämnden (Hila) publicerar ingår samtliga sinsemellan utbytbara preparat samt så kallade preparat som omfattas av en övergångsperiod. Se läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet (hila.fi).
 4. Lämna in prisanmälan för preparat som omfattas av anmälningsförfarandet till FPA senast 21 dagar före den första dagen i kvartalet.
  • FPA vidarebefordrar anmälningarna till Hila, så det räcker med en prisanmälan till FPA.
  • Utifrån de anmälda priserna fastställer FPA prisintervallen och Hila referenspriserna.
  • FPA förmedlar priserna, prisintervallen och referenspriserna vidare till Läkemedelsdatabasen och till apotekens prisförteckningar. Uppgifterna träder i kraft den första dagen i kvartalet.
 5. Om priset på ett preparat ändras mitt under kvartalet ska du anmäla det nya priset till Pharmaca Health Intelligence Oy, Finlands Apotekareförbund och Universitetsapoteket i enlighet med de anvisningar som dessa gett. Det anmälda priset uppdateras i Läkemedelsdatabasen och i apotekens prisförteckningar antingen den 1 eller 15 dagen i månaden, beroende av tidpunkten för anmälan.

Preparatet omfattas inte av prisanmälningsförfarandet enligt läkemedelsutbytessystemet och referensprissystemet

Om priset på ett preparat ändras ska du anmäla det nya priset till Pharmaca Health Intelligence Oy, Finlands Apotekareförbund och Universitetsapoteket i enlighet med de anvisningar som dessa gett. Det anmälda priset uppdateras i Läkemedelsdatabasen och i apotekens prisförteckningar antingen den 1 eller 15 dagen i månaden, beroende av tidpunkten för anmälan.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?