Anpassningsträning för vuxna som fått organtransplantation | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurs för vuxna som genomgått organtransplantation

Anpassningskursen lämpar sig för dig, om

 • du har genomgått en organtransplantation (lever-, njur-, hjärt-, lung- eller tarmtransplantation) och det har gått minst 6 månader men högst 5 år sedan organtransplantationen.
 • du är motiverad att delta i rehabilitering i gruppform och din kondition och hälsa möjliggör deltagande i rehabilitering
 • du vill delta i rehabilitering som genomförs ansikte mot ansikte och på distans.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”transplantation”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som organtransplantationen medför. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt efter organtransplantationen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas delvis vid serviceproducentens verksamhetsställe ansikte mot ansikte och delvis på distans. Vid behov får du låna en enhet för distansrehabiliteringen av serviceproducenten.

Rehabiliteringen vid serviceproducentens verksamhetsställe omfattar 5 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag. En vuxen närstående deltar i rehabiliteringen tillsammans med dig under den här tiden. Du kan även delta i kursen utan en närstående.

Distansrehabiliteringen genomförs under 5 veckor

 • som videosamtal där den närstående kan delta
 • som digital rehabilitering vid den tidpunkt som passar dig
 • som distansrehabiliteringsdagar där det ingår videosamtal och digital rehabilitering. Din närstående kan delta i en distansrehabiliteringsdag tillsammans med dig. Ni kan ansöka om rehabiliteringspenning från FPA också för distansrehabiliteringsdagen.
 • Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen och efter den.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i nefrologi eller inre medicin
 • en sjukskötare eller hälsovårdare
 • en psykolog
 • en fysioterapeut.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer