Anpassningskurser för personer som fått organtransplantation | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurser för personer som genomgått organtransplantation

FPA ordnar anpassningskurser för vuxna som genomgått organtransplantation och familjekurser för barn som genomgått eller väntar på organtransplantation. Anpassningsträningen är multiprofessionell rehabilitering, och den genomförs i grupp.

På en anpassningskurs får du stöd för att lösa problemsituationer i vardagen och hjälp med att reda ut din livssituation. Syftet med anpassningsträningen är att trygga och förbättra arbets-, studie- och funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får du också information om hur organtransplantationen påverkar din vardag, och om olika rehabiliteringsmetoder.

Anpassningskurs för vuxna som genomgått organtransplantation

Familjekurs för barn och ungdomar som genomgått eller väntar på organtransplantation

Senast ändrad 19.6.2023