Överklagande av beslut som fattats av Centret för omprövning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Överklagande av beslut som fattats av Centret för omprövning

Om du är missnöjd med ett beslut som fattats av FPA:s center för omprövning, har du rätt att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen för det område där du bor. I Finland finns sex regionala förvaltningsdomstolar.  

Gör så här

  1. Besvär ska göras skriftligt inom 37 dagar från den dag då beslutet från Centret för omprövning postades. Postningsdatumet ser du i beslutet.
  2. Skicka besvärsskriften med bilagor till förvaltningsdomstolen för det område inom vilket din hemkommun finns. Om du inte har någon hemkommun i Finland ska du skicka handlingarna till Helsingfors förvaltningsdomstol.
  3. När förvaltningsdomstolen har avgjort ärendet får du ett beslut i ärendet per post. Om du är missnöjd med förvaltningsdomstolens beslut kan du ansöka om besvärstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen.
  4. Om förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt beslutet från Centret för omprövning, får du ett nytt beslut från FPA. Det utkomststödsbelopp som du eventuellt gått miste om betalas automatiskt till dig efter beslutet.

Kontaktinformation till förvaltningsdomstolarna

Helsingfors förvaltningsdomstol
Banbyggarvägen 5
00520 Helsingfors
helsinki.hao@oikeus.fi
tfn 029 56 42069

Tavastehus förvaltningsdomstol
Raatihuoneenkatu 1
13100 Tavastehus
hameenlinna.hao@oikeus.fi
tfn 029 56 42210

Östra Finlands förvaltningsdomstol
PB 1744
70101 Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi
tfn 029 56 42502

Norra Finlands förvaltningsdomstol
PB 189
90101 Uleåborg
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
tfn 029 56 42800

Åbo förvaltningsdomstol
PB 32
20101 Åbo
turku.hao@oikeus.fi
tfn 029 56 42410

Vasa förvaltningsdomstol
PB 204
65101 Vasa
vaasa.hao@oikeus.fi
tfn 029 56 42780

Högsta förvaltningsdomstolen
PB 180
00131 Helsingfors
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
tfn 029 56 40200