Parkurs för vuxna med bröstcancer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Parkurs för vuxna med bröstcancer

Parkursen lämpar sig för dig, om

  • du har diagnostiserats med bröstcancer och du är över 18 år
  • initialfasen av behandlingen av din sjukdom är i slutskedet, behandlingen har avslutats eller uppföljningsfasen pågår.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”cancer”.

Sök rehabiliteringskurs

Den lämpligaste tidpunkten för att delta i kursen bestäms enligt din individuella situation.

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

  • personer under 68 år
  • personer över 68 år.

Kursen ordnas också på svenska.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen orsakat. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 5 dygn. Din partner kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig under hela rehabiliteringstiden. Ni kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i onkologi eller plastikkirurgi eller en specialistläkare i kirurgi eller gynekologi som är insatt i bröstcancer
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en fysioterapeut
  • en psykolog.

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023