Parkurs för vuxna med hematologisk cancer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Parkurs för vuxna med hematologisk cancer

Parkursen lämpar sig för dig, om

  • du har diagnostiserats med hematologisk cancer och du är över 18 år. Hematologisk cancer omfattar leukemi, lymfom och myelom. Du kan ha genomgått stamcellstransplantation.
  • initialfasen av behandlingen av din sjukdom är i slutskedet, behandlingen har avslutats eller uppföljningsfasen pågår. 

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”cancer”.

Sök rehabiliteringskurs

Den lämpligaste tidpunkten för att delta i kursen bestäms enligt din individuella situation.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen orsakat. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 5 dygn. Din partner kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig under hela rehabiliteringstiden. Ni kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i onkologi eller en specialistläkare i inre medicin som är insatt i hematologisk cancer
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en psykolog
  • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer