Perhe-etuudet kansainvälisissä tilanteissa

Kela maksaa lapsiperheelle etuuksia myös kansainvälisissä tilanteissa. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi äitiysavustus, lapsilisä, vanhempainpäivärahat ja lastenhoidon tuki.

Lapsiperheen tuet Suomessa

Jos muutat Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, perhe-etuuksia maksetaan lähtömaasta muuttokuukauden loppuun. Oikeus perhe-etuuksiin Suomesta alkaa muuttoa seuraavan kuukauden alusta. Ilmoita aina lähtömaasi perhe-etuuksia maksaville laitoksille, että olet muuttanut tai aloittanut työn toisessa maassa.

Perhe-etuudet ulkomaille

Ulkomaille muutosta ja tilapäisestäkin oleskelusta ulkomailla on aina ilmoitettava Kelaan. Myös paluusta Suomeen on ilmoitettava. Siihen, voitko saada Kelasta perhe-etuuksia ulkomaille, vaikuttaa muun muassa muuton vakinaisuus. Etuuksien maksamiseen vaikuttaa myös ulkomailla työskentely.

Lue lisää