Perhe-etuudet kansainvälisissä tilanteissa

Kela maksaa lapsiperheelle etuuksia myös kansainvälisissä tilanteissa. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi äitiysavustus, lapsilisä, vanhempainpäivärahat ja lastenhoidon tuki.

Jos haet ensimmäistä kertaa etuutta Suomeen muuttosi jälkeen eikä oikeuttasi Kelan etuuksiin ole vielä selvitetty, ilmoita Suomeen muutostasi verkossa. Voit myös täyttää ja toimittaa Kelaan lomakkeen Muutto Suomeen (Y 77).

Jos sinulle ei ole myönnetty hakemaasi etuutta ja olosuhteesi muuttuvat, voit hakea etuutta uudelleen. Olosuhteiden muutos voi olla esimerkiksi työn tuntimäärän tai palkan suureneminen vähimmäisedellytysten mukaiseksi. Tee myös tällöin verkossa ilmoitus Suomeen muutosta tai liitä etuushakemukseesi ilmoitus Muutto Suomeen (Y 77).

Jos sinulle maksetaan Kelan etuutta ja olet muuttamassa ulkomaille, lue lisää etuuksien maksamisesta ulkomaille.

Lapsiperheen tuet Suomessa

Jos muutat Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, perhe-etuuksia maksetaan lähtömaasta muuttokuukauden loppuun. Oikeus perhe-etuuksiin Suomesta alkaa muuttoa seuraavan kuukauden alusta. Ilmoita aina lähtömaasi perhe-etuuksia maksaville laitoksille, että olet muuttanut tai aloittanut työn toisessa maassa.

Perhe-etuudet ulkomaille

Ulkomaille muutosta ja tilapäisestäkin oleskelusta ulkomailla on aina ilmoitettava Kelaan. Myös paluusta Suomeen on ilmoitettava. Siihen, voitko saada Kelasta perhe-etuuksia ulkomaille, vaikuttaa muun muassa muuton vakinaisuus. Etuuksien maksamiseen vaikuttaa myös ulkomailla työskentely.

Lue lisää