Perhe-etuudet Suomessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Lapsiperheen tuet Suomeen muuttaville

Jos muutat Suomeen tai työskentelet Suomessa, sinulle voidaan maksaa tietyillä edellytyksillä lapsiperheiden tukia.

Äitiysavustus

Voit saada äitiysavustuksen, jos asut vakituisesti tai työskentelet Suomessa. Esimerkiksi turvapaikanhakijalla tai vakinaisesti ulkomailla asuvalla suomalaisella ei ole oikeutta äitiysavustukseen.

Sinulla voi joissakin tilanteissa olla oikeus äitiysavustukseen, vaikka työskentelisit toisessa maassa tai olisit saapunut Suomeen työskentelevän henkilön perheenjäsenenä. Selvitä oikeutesi avustukseen, jos

  • olet EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä saapuneen työntekijän perheenjäsen, ja asut vakinaisesti Suomessa
  • olet merityöntekijä, ja asut vakinaisesti Suomessa ja työskentelet toisen EU- tai Eta-maan lipun alla olevalla aluksella
  • työskentelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, mutta asut vakinaisesti Suomessa.

Raskaus- ja vanhempainraha

Voit saada raskaus- ja vanhempainrahaa, jos olet sairausvakuutettu Suomessa.

Jos muutat Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta ja saat lähtömaastasi vanhempainpäivärahaa, lähtömaa maksaa etuuden yleensä loppuun saakka. Et voi saada samalta ajalta vanhempainpäivärahoja Suomesta.

Toisen maan vanhempainpäivärahan päättymisen jälkeen voit saada päivärahaa Suomesta, jos Suomen vanhempainrahapäiviä on enemmän kuin lähtömaassasi.

Esimerkki Suomeen muuttamisesta vanhempainvapaalla

Anna ja Erik ovat muuttaneet Suomeen Ruotsista 4 kuukauden ikäisen lapsensa kanssa. Anna on saanut Ruotsista vanhempainrahaa yhteensä 100 päivältä ja Erik 30 päivältä. Suomesta sekä Annalla että Erikillä olisi oikeus saada vanhempainrahaa 160 päivältä, josta vähennetään Ruotsista maksettu päiväraha. Näin ollen Anna voi saada Suomesta vanhempainrahaa 60 päivältä ja Erik 130 päivältä. He voivat saada Suomen vanhempainrahaa sen jälkeen, kun Ruotsin maksama etuus on päättynyt.

Jos muutat lapsen kanssa Suomeen sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 1 vuotta, voit saada vanhempainrahaa enintään 160 arkipäivältä. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, jaetaan vanhempainrahapäivät puoliksi vanhempien kesken eli kumpikin vanhempi voi saada vanhempainrahaa 80 arkipäivältä. Vanhempi voi luovuttaa vanhempainrahapäiviä toiselle henkilölle pidettäväksi enintään 32 arkipäivää. Monikkoperheiden vanhemmat saavat puolet myös monikkoperheiden pidennyspäivistä.

Päivärahan määrä lasketaan yleensä Suomessa ansaitun vuositulon mukaan.

Päivärahan määrä voidaan laskea ulkomaan palkkatulon perusteella, jos

  • olet aiemmin ollut Suomessa sairausvakuutettu,
  • olet saanut palkkatuloa vuositulon tarkastelujaksolla toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa ja
  • sinulla ei ole vuositulona huomioitavia tuloja Suomessa.

Henkilö, jolla ei ole ansiotuloja Suomessa tai ulkomaan työtuloa, saa päivärahan yleensä vähimmäismääräisenä.

Lapsen toinen vanhempi ei ole Suomessa sairausvakuutettu

Jos lapsen toinen vanhempi ei ole Suomessa sairausvakuutuslain mukaisesti vakuutettu, hänellä ei ole oikeutta vanhempainrahoihin. Tällaisessa tilanteessa voit käyttää yksin kaikki 320 vanhempainrahapäivää. Lisäksi voit käyttää mahdolliset lisäpäivät, jotka olet saanut lapsen ennenaikaisen syntymän tai monikkoraskauden vuoksi. Voit luovuttaa 320 päivästä enintään 126 vanhempainrahapäivää toiselle henkilölle.  

Jos toiselle vanhemmalle on jo maksettu Suomesta vanhempainrahaa, kun hän esimerkiksi muuttaa ulkomaille, voit käyttää enintään niin monta vanhempainrahapäivää kuin häneltä on jäänyt käyttämättä.

Jos lapsen toiselle vanhemmalle maksetaan ulkomailta Suomen vanhempainpäivärahoja vastaavaa etuutta, voit itse saada samalta ajalta raskaus- tai vanhempainrahaa Suomesta. Samaan aikaan pidettävien päivien lukumäärää ei ole rajoitettu, kun etuutta maksetaan eri maista. Tarkista kuitenkin ulkomaan etuutta maksavalta viranomaiselta, laitokselta tai muulta taholta, vaikuttaako Suomesta maksettava etuus heidän maksamaansa etuuteen.

Lapsi syntyy ulkomailla

Jos lapsi syntyy ulkomailla, voit saada vanhempainrahaa, jos olet lapsen vanhempi ja huoltaja. Lue lisää siitä, kuka voi saada vanhempainrahaa.

Kela saa tiedon lapsen vanhemmuudesta ja huoltajuudesta väestötietojärjestelmästä. Jos lasta ei ole rekisteröity Suomen väestötietojärjestelmään eli jos hänellä ei ole suomalaista henkilötunnusta, toimita vanhempainpäivärahahakemuksen liitteenä kopio todistuksesta, josta käy ilmi, että olet lapsen vanhempi ja huoltaja.

Isyysraha

Voit saada isyysrahaa, jos lapsen laskettu syntymäaika oli ennen 4.9.2022.

Voit saada isyysrahaa, jos olet ollut Suomessa sairausvakuutettu vähintään 180 päivää ennen lapsen laskettua synnytysaikaa. Sairausvakuutusajan ja lapsen syntymän välillä ei saa olla taukoa. Jos tulet Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Israelista, 180 päivään voidaan laskea myös lähtömaassa paikallisen lain mukaan kertyneet sairausvakuutusajat.

Jos muutat Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta ja saat lähtömaastasi isyysrahaa, lähtömaa maksaa etuuden yleensä loppuun saakka. Et voi saada samalta ajalta isyysrahaa Suomesta.

Toisen maan isyysrahan päättymisen jälkeen voit saada isyysrahaa Suomesta, jos sitä maksetaan Suomessa pidempään kuin lähtömaassa. Isyysrahan määrä lasketaan yleensä Suomessa ansaitun vuositulon mukaan.

Isyysrahan määrä voidaan tietyissä tilanteissa laskea ulkomaan palkkatulon perusteella, jos

  • olet aiemmin ollut Suomessa sairausvakuutettu,
  • olet saanut palkkatuloa vuositulon tarkastelujaksolla toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa ja
  • sinulla ei ole vuositulona huomioitavia tuloja Suomessa.

Henkilö, jolla ei ole ansiotuloja Suomessa tai ulkomaan työtuloa, saa isyysrahan vähimmäismääräisenä.

Lapsilisä

Voit saada lapsilisää, jos lapsesi muuttaa vakinaisesti Suomeen.

Voit myös saada lapsilisää, jos työskentelet Suomessa, vaikka lapsesi asuu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Jotta voit saada lapsilisää, sinun täytyy olla lapsen huoltaja ja palkkasi täytyy täyttää vähimmäisedellytyksen. Jos perhe-etuuksiin on oikeus kahdessa maassa joko asumisen tai huoltajan työskentelyn takia, perhe-etuudet sovitetaan yhteen EU-lainsäädännön mukaisesti.

Jos tulet Suomeen töihin EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolelta, voit saada lapsilisää Suomeen mukanasi tulevasta lapsesta. Sinulla pitää olla työskentelyyn oikeuttava lupa vähintään 6 kuukaudeksi ja palkkasi täyttää vähimmäisedellytyksen.

Lasten kotihoidon tuki

Voit saada lasten kotihoidon tukea, jos lapsesi muuttaa Suomeen.

Voit myös saada kotihoidon tukea, jos työskentelet Suomessa, vaikka lapsesi asuu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Jos lapsi ei asu Suomessa, et voi saada kuntalisää. Jos perhe-etuuksiin on oikeus kahdessa maassa joko asumisen tai huoltajan työskentelyn takia, perhe-etuudet sovitetaan yhteen EU-lainsäädännön mukaisesti.

Jos tulet Suomeen töihin EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolelta, voit saada kotihoidon tukea Suomeen mukanasi muuttavasta lapsesta. Sinulla pitää olla työskentelyyn oikeuttava lupa vähintään 6 kuukaudeksi.

Lasten yksityisen hoidon tuki

Voit saada lasten yksityisen hoidon tukea, jos lapsesi muuttaa Suomeen. Yksityisen hoidon tukea ei makseta, jos lapsi asuu ulkomailla.

Osittainen ja joustava hoitoraha

Osittaista hoitorahaa ja joustavaa hoitorahaa maksetaan vain, jos lapsi asuu Suomessa. Näitä etuuksia ei makseta ulkomaille.

Elatustuki

Sinulla on oikeus elatustukeen, jos lapsesi asuu vakituisesti Suomessa.

Elatustukeen voi olla oikeus myös silloin, jos tulet Suomeen töihin toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä. Tällöin elatustukea voidaan maksaa työskentelysi ajalta. Lisäksi lapsesi pitää olla mukanasi Suomessa ja asua kanssasi.

Lue lisää