Lapsiperheen tuet Suomessa

Perheelle voidaan maksaa Suomessa esimerkiksi lapsilisää, lastenhoidon tukea ja elatustukea. Myös vanhempainpäivärahat ja äitiysavustus ovat lapsiperheelle maksettavia etuuksia. Perhe-etuuksia maksetaan vain lapsista, joiden huoltaja hakija on.

Toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tulevalle maksetaan muuttokuukauden loppuun asti perhe-etuuksia lähtömaasta. Oikeus perhe-etuuksiin Suomesta alkaa muuttoa seuraavan kuukauden alusta.

Jos haet ensimmäistä kertaa etuutta Suomeen muuttosi jälkeen eikä oikeuttasi Kelan etuuksiin ole vielä selvitetty, täytä ja liitä etuushakemukseesi ilmoitus Suomeen muutosta verkossa. Ilmoita aina myös lähtömaasi perhe-etuuksia maksaville laitoksille, että olet muuttanut Suomeen tai aloittanut työn Suomessa. Voit saada perhe-etuuksia sekä Suomesta että lasten asuinmaasta. Maiden maksamat perhe-etuudet sovitetaan yhteen.

Jos puolisosi työskentelee lasten asuinmaassa, asuinmaa vastaa ensisijaisesti perhe-etuuksien maksamisesta. Ensisijainen maksajamaa maksaa omat perhe-etuutensa täysimääräisinä. Toissijainen maksajamaa (eli Suomi) maksaa erotuksen, jos sen perhe-etuudet ovat lasta kohden suuremmat kuin ensisijaisen maksajamaan.

Esimerkki: Eri maissa asuvat puolisot

Mats työskentelee Suomessa, mutta hänen puolisonsa ja lapsensa asuvat Ruotsissa. Suomi maksaa lapsilisän ja muut perhe-etuudet täysimääräisinä. Jos Ruotsin etuuksien yhteismäärä olisi Suomen etuuksien määrää suurempi, Ruotsi maksaa perhe-etuuksien erotuksen. Jos Matsin puoliso työskentelee Ruotsissa, perhe-etuudet maksetaan täysimääräisinä Ruotsista ja Suomi maksaa mahdollisen erotuksen.

Erilaisia perhe-etuuksien yhteensovitustilanteita

  • Jos tulet Suomeen töihin mutta perheesi ei muuta kanssasi, olet oikeutettu saamaan perhe-etuuksia Suomesta lapsistasi, jos he asuvat toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Jos olet myös perheen ainoa työssä käyvä vanhempi, Suomi on perhe-etuuksien ensisijainen maksaja. Suomi maksaa etuudet täysimääräisinä. Perheelläsi saattaa kuitenkin olla oikeus perhe-etuuksien erotukseen myös perheesi asuinmaasta, jos sen nämä etuudet ovat suuremmat kuin Suomessa.
  • Jos työskentelet Suomessa ja puolisosi työskentelee lastenne asuinmaassa, puolisosi työskentelymaa vastaa perhe-etuuksien maksamisesta ja maksaa perhe-etuudet täysimääräisenä. Suomi maksaa perhe-etuuksista vain erotuksen, jos Suomen maksamat etuudet olisivat suuremmat kuin mitä ne ovat puolisosi työskentelymaassa.
  • Jos työskentelet Suomessa ja myös lapsesi asuvat Suomessa, Suomi maksaa perhe-etuudet normaaliin tapaan. Jos puolisosi työskentelee toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, perheelläsi saattaa olla oikeus perhe-etuuksien erotukseen puolisosi työskentelymaasta.
  • Jos muutat Suomeen lastesi kanssa mutta et aloita työskentelyä täällä ja puolisosi työskentelee toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, puolisosi työskentelymaa maksaa perhe-etuudet täysimääräisinä. Suomi maksaa perhe-etuuksien erotuksen, jos Suomen perhe-etuudet yhteen laskettuina ovat suuremmat kuin mitä ne ovat puolisosi työskentelymaassa.

Lapsilisä

Sinulla voi olla oikeus lapsilisään mukanasi muuttavista lapsista muuttoa seuraavan kuukauden alusta, jos muutat Suomeen asumaan tai työskentelemään.

Lapsilisää voidaan maksaa myös Suomessa työskentelevän henkilön lapsista, vaikka he asuisivat toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä.

EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolelta vähintään 6 kuukaudeksi Suomeen töihin tuleva voi saada Suomessa lapsilisää mukanaan muuttavista lapsista, jos hänellä on työhön oikeuttava lupa. Työn tulee myös täyttää työskentelyä koskevat vähimmäisedellytykset.

Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki

Lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea maksetaan yleensä lapsesta, jolla on koti- tai oleskelukunta Suomessa.

Lasten kotihoidon tukea maksetaan myös Suomessa työskentelevän henkilön lapsista, jotka asuvat toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Jos lapsi ei asu Suomessa, et voi saada kuntalisää, osittaista tai joustavaa hoitorahaa tai yksityisen hoidon tukea.

Muusta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä saapuvalla työntekijällä on oikeus kotihoidon tuen hoitorahaan ja hoitolisään, jos työskentelyn on tarkoitus kestää vähintään 6 kuukautta ja jos työtä tosiasiallisesti tehdään. Etuuden saaminen edellyttää, että lapsi on mukanasi Suomessa. Sinulla tulee myös olla työskentelyyn oikeuttava lupa vähintään 6 kuukaudeksi.

Äitiysavustus

Voit saada äitiysavustuksen, jos asut vakituisesti tai työskentelet Suomessa. Esimerkiksi turvapaikanhakijalla tai vakinaisesti ulkomailla asuvalla suomalaisella ei ole oikeutta äitiysavustukseen. Vain naisella on oikeus äitiysavustukseen.

Sinulla voi joissakin tilanteissa olla oikeus äitiysavustukseen, vaikka työskentelisit toisessa maassa tai olisit saapunut Suomeen työskentelevän henkilön perheenjäsenenä. Selvitä oikeutesi avustukseen, jos

  • olet EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä saapuneen työntekijän perheenjäsen, ja asut vakinaisesti Suomessa
  • olet merityöntekijä, ja asut vakinaisesti Suomessa ja työskentelet toisen EU- tai Eta-maan lipun alla olevalla aluksella
  • työskentelet toisessa EU- tai Eta-maassa, mutta asut vakinaisesti Suomessa.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen saaminen edellyttää, että olet asunut ja ollut Suomessa sairausvakuutettu vähintään 180 päivää välittömästi ennen lapsen laskettua synnytysaikaa. Jos tulet toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja lapsi syntyy lyhyen ajan kuluttua Suomeen muutostasi, 180 päivään voidaan laskea myös toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kertyneet sairausvakuutuskaudet. Etuuden suuruus määräytyy yleensä Suomessa ansaittujen tulojen mukaan. Henkilö, jolla ei ole ansiotuloja Suomessa, saa päivärahan yleensä minimipäivärahan suuruisena.

Jos sinulle maksetaan Suomeen muuttosi jälkeen vanhempainpäivärahoja toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, kun muutat Suomeen, lähtömaa maksaa etuuden yleensä loppuun saakka etkä voi saada samalta ajalta vanhempainpäivärahoja Suomesta. Toisen maan vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen sinulla on oikeus saada vanhempainpäivärahoja Suomesta, jos Suomen päivärahakausi on lähtömaan päivärahan maksukautta pidempi. Näissä tilanteissa päiväraha maksetaan yleensä Suomen minimipäivärahan suuruisena.

Elatustuki

Sinulla on oikeus elatustukeen, jos lapsesi asuu vakituisesti Suomessa.

Elatustukeen voi olla oikeus myös silloin, jos tulet Suomeen töihin toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä. Tällöin elatustukea voidaan maksaa työskentelysi ajalta. Lisäksi edellytetään, että lapsesi on mukana Suomessa ja asuu kanssasi.

Lue lisää