Työntekijän ja yrittäjän sosiaaliturva Suomessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Työntekijän ja yrittäjän sosiaaliturva

Sinulla voi olla oikeus Kelan etuuksiin vakinaisen Suomessa asumisen lisäksi myös Suomessa työskentelyn perusteella. Sosiaaliturvaasi vaikuttaa lähinnä se, mistä muutat ja miten kauan aiot työskennellä Suomessa.

Työntekijän sosiaaliturva 

Jos tulet Suomeen työntekijänä, Kela arvioi tarvittaessa Suomessa asumisesi vakinaisuutta myös työsuhteesi perusteella. Toistaiseksi voimassa oleva tai vähintään 2 vuoden määräajaksi tehty työsopimus voidaan huomioida osoituksena Suomeen muuton vakinaisuudesta. Myös muut seikat voivat kertoa Suomessa asumisesta. Tällaisia seikkoja voivat esimerkiksi olla vakinainen asunto sekä aiempi asuminen ja työskentely Suomessa.

Voit saada oikeuden Suomen sosiaaliturvaan heti kun olet muuttanut Suomeen, jos muutat maahan vakinaisesti tai työskentelet Suomessa ja palkkasi on vähintään 800,02 e/kk (vuonna 2024). Kuitenkin esimerkiksi työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää, että olet työskennellyt vähintään 6 kuukautta.

Voit saada oikeuden Suomen sosiaaliturvaan työskentelyn perusteella, vaikka et asuisi maassa vakinaisesti. Kuitenkaan esimerkiksi yleistä asumistukea ei yleensä makseta muualta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta tulevalle työntekijälle, jonka ei katsota asuvan maassa vakinaisesti.

Jos työsi päättyy tai palkkasi laskee alle 800,02 e/kk, sinulla voi yhä olla oikeus etuuksiin. Etuuksia voidaan maksaa enintään 3 kuukautta, jos olet työskennellyt Suomessa vähintään 6 kuukautta ennen työn päättymistä tai vähentymistä. 

Työharjoittelijoilla, au paireilla ja muilla lyhytaikaista tai pienipalkkaista työtä tekevillä ei yleensä ole oikeutta Kelan etuuksiin, jos vähimmäispalkkavaatimus ei täyty eikä Suomessa asuminen ole vakinaista.

Kela voi tarkistaa palkka- ja palvelussuhdetiedot työnantajan tulorekisteriin ilmoittamista tiedoista. Tarvittaessa Kela pyytää lisätietoja.

Jos sinun on alun perin ollut tarkoitus työskennellä Suomessa tilapäisesti, mutta työskentely ja Suomessa asuminen muuttuu vakinaiseksi, oikeutesi etuuksiin voi laajentua.

Yrittäjän sosiaaliturva

Jos tulet Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta, olet harjoittanut yritystoimintaa yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukauden ajan ja olet ottanut yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutuksen, sinulla on yrittäjänä oikeus etuuksiin yritystoiminnan aloittamisesta lähtien.

Jos muutat Suomeen yrittäjäksi muualta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta, sinulla on yrittäjänä oikeus etuuksiin, kun muuttosi ja asumisesi Suomessa katsotaan vakinaiseksi. Sinulla tulee lisäksi olla yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus.

Esimerkki

Intialainen Aarushi työskentelee Suomessa suomalaisen yrityksen palveluksessa 1.8.2018 – 28.2.2019. Hänen oleskelunsa Suomessa on alun perin tarkoitettu lyhytaikaiseksi, joten hänellä ei ole oikeutta Kelan etuuksiin Suomessa asumisen perusteella. Työntekijänä hänellä on kuitenkin heti työskentelyn alettua oikeus joihinkin Kelan etuuksiin, jos etuuden edellytykset täyttyvät. Tällaisia ovat muun muassa sairaanhoidon korvaukset ja sairauspäiväraha.

Myöhemmin Aarushin työsuhde vakinaistetaan. Hänen tilapäinen oleskelunsa Suomessa muuttuu vakinaiseksi maassa asumiseksi, ja hänellä on tämän jälkeen oikeus myös niihin etuuksiin, joita maksetaan ainoastaan Suomessa asuville. Tällaisia etuuksia ovat mm. asumistuki ja äitiysavustus.

Tarkista Kelan tiedot Suomessa asumisestasi tai työskentelystäsi OmaKelasta.

Lue lisää