Suomesta ulkomaille

Ulkomaille muutosta on aina ilmoitettava Kelaan. Myös tilapäisestä ulkomailla oleskelusta ja Suomeen paluusta on ilmoitettava.

Jos muutat ulkomaille alle 1 vuodeksi eli tilapäisesti, kuulut ulkomailla oleskelusi ajan yleensä Suomen sosiaaliturvaan ja voit olla oikeutettu Kelan etuuksiin. Jos olet ulkomailla yli 1 vuoden ajan, muuttoasi pidetään vakinaisena. Oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy useimmissa tapauksissa muuttopäivään.

Huomaa, että jos työskentelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, et voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan edes alle 1 vuoden lyhytkestoisen työskentelyn aikana.

Tilapäisen ulkomailla oleskelun muuttuessa vakinaiseksi oikeus Suomen sosiaaliturvaan päättyy olosuhteiden muutoshetkeen.

Säännöllisesti ulkomailla

Et voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan, jos oleskelet säännöllisesti yli puolet vuodesta ulkomailla. Pääosin Suomessa oleskeleva mutta säännöllisesti osan ajastaan ulkomailla viettävä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan, jos siteet Suomeen ovat edelleen kiinteät.

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa kiinteiden siteiden arvioinnissa huomioidaan muun muassa seuraavat tekijät:

 • yksilölliset olosuhteet
 • asumisaika Suomessa ja ulkomailla
 • perhesiteet
 • asumisolosuhteet
 • toistuva oleskelu Suomessa.

Joitakin etuuksia ei makseta ulkomaille lainkaan, tai niiden maksamisessa on rajoituksia. Tarkemmin etuuksista kerrotaan kohdassa Etuudet kansainvälisissä tilanteissa.

Voit hoitaa Kela-asiasi verkossa myös ulkomailla

Kelan asiointipalvelussa voit:

 • tehdä ilmoituksen ulkomaille muutosta
 • hakea sosiaaliturvan säilymistä ulkomaille muutettaessa
 • tarkistaa Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen
 • ilmoittaa, jos olosuhteesi ulkomailla ovat muuttuneet (esim. työskentelyn aloittaminen)
 • ilmoittaa paluupäiväsi.
 • Hakemusten liitteet voit toimittaa Kelaan verkossa tai postitse.