Suomesta ulkomaille

Ulkomaille muutosta on ilmoitettava Kelaan, jos sinulle maksetaan Kelasta etuuksia. Myös Suomesta myönnetty eurooppalainen sairaanhoitokortti katsotaan etuudeksi.

Jos muutat ulkomaille tilapäisesti eli alle 6 kuukaudeksi, olet yleensä oikeutettu Kelan etuuksiin. Jos olet ulkomailla yli 6 kuukautta, muuttoasi pidetään vakinaisena. Tällöin oikeutesi Kelan etuuksiin päättyy yleensä muuttopäivään.

Huomaa, että jos työskentelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, et voi saada Kelan etuuksia edes alle 6 kuukautta kestävän työskentelyn aikana.

Kun tilapäinen ulkomailla oleskelu muuttuu vakinaiseksi, oikeus Kelan etuuksiin päättyy heti.

Säännöllisesti ulkomailla

Jos oleskelet toistuvasti alle 6 kuukauden jaksoja niin sanotussa kolmannessa maassa eli muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, asuinmaanasi pidetään sitä maata, jossa pääasiallisesti oleskelet.

Jos taas oleskelet toistuvasti alle 6 kuukauden jaksoja toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, asuinmaasi määritellään sen perusteella, mihin maahan sinulla on kiinteät siteet. Huomioon otetaan esimerkiksi

  • yksilölliset olosuhteet
  • asumisaika Suomessa ja ulkomailla
  • perhesiteet
  • asumisolosuhteet
  • toistuva oleskelu Suomessa.

Kun arvioidaan henkilön asuinmaata EU-alueella ja tilanne on tulkinnanvarainen, myös toisen jäsenmaan näkemyksellä on merkitystä.

Joitakin etuuksia ei makseta ulkomaille lainkaan, tai niiden maksamisessa on rajoituksia. Tarkemmin etuuksista kerrotaan kohdassa Etuudet kansainvälisissä tilanteissa.

Voit hoitaa Kela-asiasi verkossa myös ulkomailla

Kelan asiointipalvelussa voit:

  • tehdä ilmoituksen ulkomaille muutosta
  • tarkistaa Kelassa olevat tiedot Suomen ja ulkomaan kausistasi
  • ilmoittaa, jos olosuhteesi ulkomailla ovat muuttuneet (esim. työskentelyn aloittaminen)
  • ilmoittaa paluupäiväsi.