FPA har fått nästan 400 begäranden om uppgifter av Vastaamo-klienter | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA har fått nästan 400 begäranden om uppgifter av Vastaamo-klienter

Publicerad 9.11.2022

Psykoterapicentret Vastaamos tidigare klienter har sedan mars 2021 kunnat få sina journalhandlingar från FPA. Vastaamo har avslutat sin verksamhet.

Psykoterapicentret Vastaamos patientuppgifter överfördes till FPA för arkivering i mars 2021. 

Vastaamos klienter har haft möjlighet att få sina journalhandlingar av FPA från och med mars 2021, och FPA har nu svarat på begäranden om uppgifter av närmare 400 klienter.

En begäran som gäller de egna journalhandlingarna kan göras på följande sätt: 

 • med blanketten Begäran om journalhandling (pdf). Med begäran om journalhandling kan du också begära socialvårdens handlingar. Välj då i punkten Begäran gäller alternativet annat, vad och specificera de dokument som du begär. 
 • med blanketten Ansökan om utlämnande av uppgifter om en avliden person (pdf)
 • med ett skyddat e-postmeddelande där du uppger följande uppgifter:
  • ditt efternamn och förnamn (inklusive tidigare namn)
  • din personbeteckning
  • vilka uppgifter begäran gäller
  • serviceproducenten och året då vården gavs
  • ditt telefonnummer och tillstånd åt posten att skicka en ankomstavi per textmeddelande när handlingarna kan hämtas
  • din adress.

Skicka den ifyllda blanketten eller det ifyllda meddelandet med skyddad e-post till adressen toimintansa.lopettaneet@kela.fi.

FPA strävar efter att svara på begärandena om uppgifter så fort som möjligt. I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs att handlingar ska ges inom två veckor, i krävande fall inom en månad. FPA överlåter handlingar endast till Vastaamos före detta klienter och på deras begäran. Journalhandlingarna och de uppgifter som ingår i dem överlåts som sådana de har fåtts från Vastaamo.

Totalt överfördes uppgifter om cirka 54 000 klienter från Vastaamo till FPA. Uppgifterna fördes in i arkiveringstjänsten för journalhandlingar från serviceproducenter som har avslutat sin verksamhet. Vid FPA är behandlingen av journalhandlingarna avgränsad genom användarrättigheter, och åtkomst till uppgifterna har endast de personer som arbetar inom arkiveringstjänsten och som har grundad anledning att behandla dessa uppgifter.

Närmare information för kunder

Hur man skickar skyddad e-post till FPA (pdf)

Meddelandet har uppdaterats 15.11.2023.

Senast ändrad 15.11.2023