Kontaktinformation till FPA för försäkringsbolag | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kontaktinformation för försäkringsbolag

FPA:s servicenummer för myndigheter svarar på försäkringsbolagens förfrågningar som gäller de allmänna grunderna för beviljande av ersättningar eller ansökan om ersättning.

Man kan ringa numret även i frågor och meddelanden som gäller enskilda kunder. Ett försäkringsbolag har dock inte rätt att få uppgifter om förmånsbeloppet eller grunderna för ett förmånsbeslut som gäller en enskild kund.

FPA:s handläggningsställen för redovisningar av sjukvårdsersättningar

FörsäkringsbolagHandläggningsställets adressKontaktperson eller annan kontaktinformation
Norra Finland
PohjantähtiFPA/redovisning av sjukvårdsersättningar
Sepänkatu 18
90100 ULEÅBORG
Satu Niemelä
tfn 020 635 4230
LPAFPA/redovisning av sjukvårdsersättningar
Sepänkatu 18
90100 ULEÅBORG
Satu Niemelä
tfn 020 635 4230
FenniaFPA/redovisning av sjukvårdsersättningar
Sepänkatu 18
90100 ULEÅBORG
Satu Niemelä
tfn 020 635 4230
Försäkringsbolaget Europeiska
A-försäkring
Pohjola
FPA/redovisning av sjukvårdsersättningar
Terveystie 10
69600 KAUSTBY
Jenna Paavola
tfn 050 338 3920
Östra Finland
If Skadeförsäkring AB (publ.)
Försäkringsbolaget If
Mandatum Life
FPA
Suokatu 40
70110 KUOPIO
itainenvp.sh@kela.fi
Egentliga Finland

Aktia
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva

FPA, kontorshuset i Åbo
Eriksgatan 26
20100 ÅBO
FPA:s servicenummer för myndigheter
tfn 020 692 239
Södra Finland
Aktia Skadeförsäkring
reseförsäkringsbolaget Gouda
OP-Livförsäkrings Ab 
Fennia Skadeförsäkring Ab
LokalTapiola/
LokalTapiola Sydkusten
Protector Vakuutus
PV Vahingonkäsittely
FPA, kontorshuset i Kottby/redovisning av sjukvårdsersättningar
Forsbyvägen 5
00610 HELSINGFORS

Krista Hällström
tfn 050 401 4732

Aliisa Kokko
tfn 050 327 9895
Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands
Alla försäkringsbolag

FPA, Centret för internationella ärenden/skanning

PB 78

00381 HELSINGFORS

tfn 020 635 1808

 

Senast ändrad 23.8.2023

Vad tycker du om sidan?